I-CIA of SMEs – poboljšanje mogućnosti kompetitivne inteligencije malih i srednjih poduzeća

Izvor EU financiranja: Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci

Primarni cilj I-CIA MSP projekta je bio poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Litvi, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Turskoj, podržavajući osoblje u području kompetitivne inteligencije (CI, Competitive Intelligence) i strategije.