AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu

Izvor EU financiranja: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju uvjeta života nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije kroz poticanje gospodarskih aktivnosti.