Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 5. „Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora. Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima…
14:54:48 | 11.05.2021
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u okviru programa Ideas Powered for Business objavio je treći poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove, počevši od 1. pa do kraja svibnja 2021.g.Fond za mala i srednja poduzeća (Fond…
12:39:19 | 11.05.2021
Potpora se odobrava putem subvencioniranja kamata na kredite, a može se ostvariti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama,…
08:52:51 | 10.05.2021
Dana, 3. svibnja 2021., u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”. U okviru ovog Poziva financirat će…
11:35:08 | 05.05.2021
Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva…
09:05:49 | 03.05.2021
Svrha Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Mjera 4.5. sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim…
08:44:06 | 03.05.2021
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, vrijedan 20 milijuna kuna. Prijave se podnose od 3.5.2021. godine, a krajnji rok…
13:41:53 | 30.04.2021
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području. U okviru ovog Poziva financirat će se…
08:30:19 | 30.04.2021
ProgramProgram za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske. Financiranje programaSredstva za…
09:39:26 | 29.04.2021
Zadarska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja epidemije bolesti COVID-19 za 2021. godinu. Program je izradio Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, a namjena mu je dodjelom bespovratnih potpora različitih…
10:21:20 | 27.04.2021
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“…
12:53:55 | 22.04.2021
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je danas natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2021“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2021). EEPA je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno-privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i…
15:25:07 | 16.04.2021
Page 1 of 27