Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2023. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za…
08:56:59 | 22.09.2023
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima.  Ovim Javnim pozivom Fond prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na…
08:24:27 | 22.09.2023
Sredstva pomoći poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2023.g. dodjeljuju se kao nepovratna sredstva za sljedeće vrste aktivnosti: Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva (nabava opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća, nabava novih poljoprivrednih…
09:05:52 | 18.09.2023
Zadarska županija kao provoditelj Programa poticanja IT poduzetništva na području Zadarske županije objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IT sektora na području Zadarske županije. Pravo na podnošenje prijava, korisnici potpora su subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom…
13:05:07 | 15.09.2023
Grad Zadar objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2023. godinu. Potpote se odobravaju za sljedeće namjene: 1. Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru 2. Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora…
10:44:13 | 13.09.2023
Do 11. listopada 2023. otvoren je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2024. godinu U javne potrebe u prosvjeti Zadarske županije za 2024. godinu uvrstit će se programi i/ili projekti djelomično ili u cijelosti…
13:17:02 | 11.09.2023
Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavljuju drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ koja se provodi u sklopu…
12:46:40 | 11.09.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 –…
11:53:16 | 07.09.2023
Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu. Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine do 17 sati. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju ustanove u…
08:56:48 | 07.09.2023
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje i Prijavni obrazac. Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune natječajne dokumentacije u skladu s točkom…
07:47:18 | 06.09.2023
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu. Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija…
11:48:04 | 05.09.2023
Zadarska županija kao davatelj financijskih potpora poziva udruge koje su programski usmjerene na područje poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštitu životinja na prijavu projekata za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2023. godinu na poziciji…
08:45:48 | 05.09.2023
Page 1 of 60