Održana je i zadnja po redu radionica čiji je cilj bio produbiti znanje i osigurati najnovije informacije za djelatnike Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE. Riječ je o radionici održanoj 10. i 11. travnja 2017. na temu ”Unapređivanje održivosti projekta financiranog ESI fondovima“ koja se fokusirala ne teme, kako sam naslov kaže, održivosti projekta i to sa svih aspekata: financijskog, političkog, okolišnog i administrativnog.

Nakon gotovo pet mjeseci sustavnog učenja i praktičnog rada zaokružena je jedna priča čiji je cilj bio unaprijediti cjelokupno poslovanje ZADRE NOVE kroz sustavno educiranje njenog najvećeg resursa – njenih djelatnika.

Da bi tome bilo tako odabrana  je osoba sa brojnim referencama iz područja europskih fondova – Andrea Vugrinović. Riječ je o iskusnoj konzultantici s iskustvom u lokalnom ekonomskom razvoju, strateškom planiranju, razvoju ljudskih resursa, razvijanju politika malih i srednjih poduzetnika,  razvoju i implementaciji projekata, treniranju (uglavnom na EU problemima i EU financiranju) i marketingu (Marketing destinacija i promocija investicija). Opsežno je surađivala s lokalnim malim i srednjim poduzetnicima, službama za zapošljavanje, ekonomskim i trgovinskim komorama, turističkim organizacijama i udrugama, te s  ministarstvima i drugim institucijama na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Njen rad i hvalevrijedno iskustvo prepoznato je i u ZADRI NOVOJ zbog čega je i angažirana kao adekvatna osoba za edukaciju djelatnika.

„S obzirom na česte izmjene zakona, pravila i natječaja smatrala smo kako trebam osigurati sustavnu podršku svojim djelatnicima kako bi se lakše snalazili u svemu tome, a prilika se ukazala upravo kroz projekt ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” iz kojeg su i financirane ove edukacije“ – kazuje gđa. Peričić, ravnateljica ZADRE NOVE.

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Provedba projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” je započela 1. listopada 2016. godine, a trajat će do 31. ožujka 2019. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju  apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu podršku u pogledu pripreme i provedbe projekata, informativno – edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata

Sljedeći ciklus radionica planiran je u drugoj godini provedbe projekta.

.