Proteklog je tjedna u Riminiju održan šesti transnacionalni sastanak projekta MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS. Točno na sredini zapadne obale Jadranskog mora okupili su se predstavnici svih deset projektnih partnera iz sedam država članica Europske unije kako bi raspravili o dosadašnjim projektnim aktivnostima te dogovorili završne radnje.

Prvog dana sastanka, u srijedu 27. ožujka 2019. godine stigla je pozitivna vijest o produljenju trajanja projekta do 31. srpnja čime će se dobiti prijeko potrebno vrijeme za diseminaciju projektnih rezultata i aktivnosti urađenih za vrijeme trajanja projekta. Tijekom tri dana sastanka najveći je naglasak stavljen na implementirane pilot aktivnosti (3.4, 3.5 i 3.6), odnosno na: izradu dokumenata vezanih uz Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) i ostalih dokumenata iz područja održive turističke mobilnosti, kreirane IT alate u polju održive turističke mobilnosti te primjenu električnih i zajednički korištenih prijevoznih sredstava.

Projektni partneri su tijekom trajanja projekta proveli desetak pilot aktivnosti usmjerenih postizanju što je moguće veće razine održive urbane mobilnosti od čega je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA implementirala dvije.

Uz izradu „Studije biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru“ koja za cilj ima analizirati sveobuhvatnu problematiku razvoja biciklističkog prometa i infrastrukture te postaviti temelje razvoja biciklističke mreže na prostoru Grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije u sklopu projekta MOBILITAS unaprijedila je postojeću aplikaciju „Zadar Bike Magic“ usmjerenu promociji cikloturizma na širem zadarskom području.

Zadarska županija zahvaljujući svojim geografskim posebnostima koje uključuju kombinaciju nizinskog i brdovitog krajolika ima veliki potencijal konkurirati na cikloturističkom tržištu. Orijentacija na cikloturizam proizlazi iz činjenice da je biciklistički turizam jedan od najbrže rastućih specifičnih oblika turizma u Europi. Prema podacima Europske komisije otprije nekoliko godina u Europskoj uniji živi preko 60 milijuna aktivnih biciklista rekreativaca, a prema istom istraživanju na svijetu se godišnje realizira preko 2,3 milijarde biciklističkih izleta i aranžmana čiji prihod nadilazi 44 milijarde eura. Navedeni podaci jasno ukazuju da u biciklističkom turizmu leži veliki potencijal te je nadogradnja „Zadar Bike Magic“ aplikacije samo prvi korak u njegovom ispunjavanju.

Uz osvrt na implementirane pilot-aktivnosti znatan dio sastanaka u Riminiju bio je posvećen pojašnjenju sadržaja i načina izrade Priručnika koji će biti izrađen kroz projekt, a u kojemu će biti sublimirane sve aktivnosti s polja održive urbane mobilnosti financirane kroz Interreg MED program transnacionalne suradnje, a raspravljalo se i o outputima komunikacijskih aktivnosti te trenutnom stanju dosega ciljanih skupina.

Sastanak je bio izvrsna prilika da se vidi u kojoj se fazi nalazi provedba projekta i usuglase preostale aktivnosti do završetka njegova trajanja.

Na projektu MOBILITAS sudjeluje deset partnera iz sedam država Europske unije, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.468.337,75 eura od čega vrijednost aktivnosti na prostoru Zadarske županije iznosi 221.875,00 eura.

Opći ciljevi projekta su smanjenje emisija stakleničkih plinova u prijevozu, poboljšanje životnog okoliša, optimiziranje učinka ljudskog djelovanja na more, zemlju, zrak i ljudsko zdravlje, pomak od prekomjernog korištenja automobila te smanjenje visokog pritiska na obalnim i priobalnim cestama koje ne mogu apsorbirati veći promet.