Budući da je u tijeku izrada Prijedloga novog modaliteta poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 24. veljače održan je šesti sastanak Upravnog odbora Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR).

Novim Pozivom planirana je dodjela većih ovlasti te financijskih i materijalnih sredstava Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ) za provedbu lokalnih strategija i mjera, a sve u cilju boljeg pozicioniranja LPZ-ova kao glavnih dionika na lokalnom tržištu rada. U provedbi ovog modaliteta poziva, predviđa se kako će prijavitelji na projektu biti institucije u okviru kojih se nalaze tehnička tajništva LPZ-ova čiji sporazumi o partnerstvu uređuju međusobne odnose i način funkcioniranja dionika lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

U cilju finalnog profiliranja Poziva, članovi Upravnog odbora PVTR-a sastali su se u Zadarskoj županiji, koja je inače i osnivač PVTR-a, kako bi raspravili i komentirali strukturu novog Poziva te iznijeli svoje prijedloge za nadopune i izmjene istog. Predstavnici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, koja zajedno sa Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Zadar čini Tehničko tajništvo PVTR-a te je glavni osnivač Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala, također su sudjelovali na sastanku.

Osim komentara koji su se većinom odnosili na potrebu proširenja ciljnih skupina i pokazatelja Poziva, članovi su raspravljali i o ključnim problemima na lokalnom tržištu rada kao i problemima koji muče samo Partnerstvo.

Nakon održanog sastanka, glavni zaključci upućeni su Ministarstvu rada i mirovinskog sustava kako bi im pomogli u kreiranju finalne verzije Poziva.