Na devetom kolegiju župana Zadarske županije Božidara Longina, u utorak 5. lipnja, usvojen je zaključak o davanju suglasnosti Odluci o promjeni djelatnosti Agencije za razvoj Zadarske županije po kojem ZADRA NOVA, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator Zadarske županije dobiva poslove javnih ovlasti.

„Cilj izmjena i dopuna zakona o regionalnom razvoju je jačanje uloge regionalnih koordinatora, u ovom slučaju ZADRE NOVE kako bi u budućoj financijskoj perspektivi mogli od resornog ministarstva  preuzeti raspisivanje i provedbu dijela EU natječaja. U konačnici bi to trebalo dovesti da regionalni koordinatori postanu posrednička tijela (PT2),  čime bi započeo proces decentralizacije i time bi se uvelike poboljšala apsorpcija EU sredstava. Regionalni koordinatori i do sada su bili glavna poluga za  povlačenje EU sredstava, a na ovaj način kroz spuštanje ovlasti i sredstava na nižu razinu to bi bilo znatno efikasnije nego do sada kada je postupak dobivanja EU sredstava bio potpuno centraliziran.“ –  pojasnila je ravnateljica Agencije Sanja Peričić.

Nakon davanja suglasnosti na Kolegiju župana, Odluka je upućena Županijskoj skupštini na usvajanje.

Uz to su se na dnevnom redu našla godišnja izvješća ustanova kojima je županija osnivač, među njima i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.  Rad ZADRE NOVE u 2017. godini okupljenima je predstavila ravnateljica Peričić, istaknuvši kako je poslovanje realizirano u plusu uz brojne projekte koji su pokrenuti ili su već u realizaciji.

Aktivnosti ZADRE NOVE u 2017. godini uključivali su poslove koordinacije izrade i pripreme za provedbu temeljnih strateških dokumenata, zatim pružanje usluga, podrške i potpore osnivačima, jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima, potom podršku razvoju malog i srednjeg poduzetništva i sustavno gospodarenje energijom. Uz to je u 2017. godini ZADRA NOVA provodila 18 projekata, sudjelovala je u prijavi 44 projekata te provodila aktivnosti postupaka za ugovaranje 2 projekta čija je provedba započela u 2018. godini.