U tijeku je izrada nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Tim povodom je, 17. veljače, održan sastanak Međuresorne radne skupine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ovim zakonom uredit će se planiranje, izrada, donošenje i praćenje provedbe strateških dokumenata, tijela nadležna za koordinaciju sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem te funkcije i zadaće ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezana uz strateško planiranje. Također će se definirati vrste i hijerarhija strateških dokumenata, njihova međusobna povezanost s Državnim proračunom Republike Hrvatske i drugim izvorima financiranja, osobito fondovima Europske unije i drugim međunarodnim financijskim instrumentima, način utvrđivanja potrebe za donošenjem strateških dokumenata, mjerenje i vrednovanje učinkovitosti mjera iz strategija za razvoj te druga pitanja vezana uz upravljanje razvojem društva i teritorija.

Sanja Peričić, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije, sudjelovala je na sastanku u ulozi predstavnika regionalnih koordinatora Jadranske Hrvatske, a u  radu skupine sudjelovali su i  predstavnici Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ureda za zakonodavstvo, svih ministarstava, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruge općina u Republici Hrvatskoj te predstavnici regionalnih koordinatora za Kontinentalnu Hrvatsku.