Kako provoditi projekt financiran iz ESI fondova bila je tema zadnje ovogodišnje radionice koju je organizirala Agencija za razvoj Zadarske županije 29. i 30. svibnja 2017. godine. Radionica je organizirana u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” i bila je namijenjena predstavnicima lokalne (regionalne) samouprave i javnopravnim tijelima sa područja Zadarske županije.

Na radionici su polaznici mogli čuti o temama kao što su planiranje provedbe aktivnosti u projektu, raspodjela posla u provedbi projekta, planiranje rada projektnog tima, financijsko upravljanje tijekom novčanih sredstava, izrada izvještaja o napretku projekta te o upravljanju promjenama u projektu.

Ukupna vrijednost projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” u okviru kojeg se organiziraju radionice je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.