U  sklopu projekta MAnagement and DEvelopment of INLANDs – MADE IN LAND u središtu talijanske Regije Marche – gradu Anconi,  održan je početni sastanak projektnih partnera iz Hrvatske i Italije. Domaćin početnog sastanka bila je Regija Marche koja je i vodeći partner na projektu.

Veliki pritisci i koncentriranost turističke posjećenosti na najuži obalni pojas s jedne strane te veliki neiskorišteni kulturni, prirodni i gastronomski turistički potencijali kontinentalnih dijelova partnerskih regija s druge strane, potaknuli su uspostavu projektnog partnerstva između deset  institucija iz Italije i Hrvatske. Projektom MADE IN-LAND  partneri će zajednički razviti Strategiju razvoja zaleđa te provoditi i testirati Pilot aktivnosti kojima bi se doprinijelo uravnoteženoj turističkoj posjećenosti između obalnih i kontinentalnih dijelova partnerskih regija.  Projekt nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planira se promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali, te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa. Projektne aktivnosti uključivat će lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština.

Osim ZADRE NOVE, partneri na projektu  koji traje 30 mjeseci, s hrvatske strane su i Sveučilište u Zadru te Agencija za ruralni razvoj Istre ltd. Pazin, dok s talijanske strane u projektu sudjeluje još sedam partnerskih institucija iz područja obrazovanja, zaštite kulturne i prirodne baštine, jedinica regionalne (područne) i lokalne samouprave  te civilnog sektora.

Predstavnice Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA tijekom dvodnevnog događanja od 6. do 7. svibnja, predstavile su projektne aktivnosti koje će se provoditi na području Zadaraske županije, a zajedno s ostalim partnerima dogovorene su i daljnje aktivnosti za uspješnu provedbu projekta.

Sredstva za financiranje projektom predviđenih aktivnosti osigurana su kroz Pogram prekogranične suradnje Inetrreg Italija- Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta 2.814.830,00 eura, s EU finaniranjem u iznosu od  2.392.605,50 eura (85%), a ukupna sredstva ZADRE NOVE iznose 261.576,75 eura.