Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren unutar programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. – 2020., u vrijednosti 2.391.306,02 EUR-a, prošao je svoju polovinu te je ocijenjen kao prilično uspješan.

Projekt je započeo sa provedbom 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Na sastanku održanom u Salzburgu 5. i 6. ožujka okupilo se svih 10 partnera na projektu iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska).

Ovaj put sastanku je nazočio i predstavnik Joint Secretariat-a Christophe Ebermann koji je prilično zadovoljan dosadašnjom provedbom projekta što je sam izjavio nakon što su mu predstavljene pilot aktivnosti svakog od partnera zajedno sa financijskom konstrukcijom i projekcije za daljnji tijek projekta.

Po završetku sastanka predstavnice Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, u ulozi partnera na projektu, sudjelovale su u međusobnoj razmjeni prakse iz područja urbanog zelenila sa talijanskim i austrijskim partnerima.

Tom prilikom austrijski partner, Istraživački studio iSpace iz Salzburga, koji je organizator ovog sastanka, iskoristio je priliku da predstavi gradski Odjel za planiranje urbanog zelenila te njihov projekt za prevenciju poplava, konzervaciju ekosustava i rekreaciju koji je financiran iz programa LIFE.

Sljedeći sastanak sa talijanskim i austrijskim partnerima održat će se u Zadru u travnju kada će im biti predstavljen dosadašnji rad zadarskih institucija iz sektora upravljanja urbanim zelenilom te će se ujedno susresti sa odgovornima iz sektora kako bi razmijenili međusobna znanja i iskustva.

Kroz projekt Urban Green Belts, osim Zelenog katastra koji je izrađen, financirat će se i realizacija Smjernica za pametno upravljanje urbanim zelenim površinama čija je svrha doprinijeti bržem i efikasnijem procesu donošenja odluka vezanih za upravljanje urbanim zelenilom na urbanom području Zadar.