Kako pripremiti projekt za različite mjere programa ruralnog razvoja bila je tema nove radionice koju je organizirala Agencija za razvoj Zadarske županije 10. i 11. travnja 2017. godine. To je bila pretposljednja radionica organizirana u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” i bila je namijenjena predstavnicima lokalne (regionalne) samouprave i javnopravnim tijelima sa područja Zadarske županije.

Predavači Domagoj Miljković i Damir Mirković imaju dugogodišnje iskustvo u pripremanju i provođenju projekata ruralnog razvoja. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske vrlo je opširan i ove godine je otvoreno već šest natječaja za provedbu podmjera Programa, a u najavi za 2017. godinu su i novi. Program ruralnog razvoja vrlo je bitan za Zadarsku županiju, stoga su teorijska i praktična znanja te usavršavanje i edukacije na temu ruralnog razvoja neophodni kako bi potencijalni korisnici što bolje pripremali i provodili projekte financirane iz EU fondova.

U svibnju ove godine održat će se zadnja radionica u sklopu projekta u ovoj godini pod nazivom ”Provedba projekata financiranih iz ESI fondova od strane javnih tijela”.

Ukupna vrijednost projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” u okviru kojeg se organiziranju radionice je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.