Ugovor o građenju u sklopu projekta „Energetska obnova Osnovne škole Vladimira Nazora Škabrnja“ potpisan je u Maloj vijećnici Zadarske županije u srijedu, 12. lipnja 2019. godine. Vrijednost potpisanog ugovora za izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade škole iznosi 2.035.030,50 kuna (bez PDV-a).

Sa strane škole Ugovor je potpisao ravnatelj Marin Pavičić, a sa strane izvođača radova Tomislav Pupić Bakrač, zamjenik direktora tvrtke Jukić-dam d.o.o. Ta je tvrtka, sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a kojeg je škola prema zakonskoj obvezi provela, izabrana po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, Odlukom o odabiru između još četiri pristigle u roku, valjane ponude ponuđača.

Osnovna škola Vladimir Nazor Škabrnja predala je svoj projektni prijedlog kao prijavitelj na otvoreni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije, a za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni prijedlog je odobren za financiranje te je provedba projekta započela 16. listopada 2018. godine, a trajat će do siječnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 3.688.211,34 kuna, od čega bespovratna sredstva EU sufinanciranja iznose  1.342.811,81 HRK.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA  pruža tehničku pomoć u provedbi ovog projekta.

Osnovna škola Vladimira Nazora izgrađena je 1971. godine i s trenutnim energetskim razredom D zahtijeva energetsku obnovu i smanjenje energetskih potreba. U sklopu radova provodit će se  mjere energetske učinkovitosti (kombinacija pet građevinskih, jedna elektrotehnička i jedna strojarska mjera): ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova i poda prema vanjskom prostoru, ugradnja toplinske izolacije stropa prema tavanu, ugradnja toplinske i hidroizolacije krovova iznad grijanog prostora, zamjena vanjske stolarije, modernizacija unutarnje rasvjete te ugradnja termostatskih ventila što će rezultirati uštedom energije za grijanje 50,01% u odnosu na postojeće stanje. Nakon izvršene rekonstrukcije, očekivani razred će biti “B”.

Provedbom projekta, postići će se ugodniji boravak djelatnika i učenika u zgradi, a sam objekt dobiti će novi vizualni identitet s tim da se ne narušava arhitektonsko oblikovanje, a sve u skladu s trenutno važećim propisima.