U Općoj bolnici Zadar, u četvrtak, 13. srpnja 2017. godine, održana je početna konferencija projekta izgradnje i opremanja dnevnih bolnica odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice službe za kirurgiju, u čijoj pripremi je zajedno s nositeljem projekta Općom bolnicom Zadar sudjelovala Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.
Riječ je o projektu koje je prijavljen na ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Opća bolnica Zadar je jedna od 28 prihvatljivih prijavitelja u kategoriji kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica, a projekt se može financirati iz bespovratnih sredstava u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka.
Ovim je projektom, ukupne vrijednosti 49.998.615,00 kuna, predviđena priprema gradilišta za izgradnju nove zgrade Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju a nakon rušenja postojeće zgrade odjela za infektologiju te adaptaciju postojeće zgrade kirurgije kao i nabavu odgovarajuće opreme dnevnih bolnica. Projekt je od iznimnog značaja za pacijente Zadarske županije, ali i šireg regionalnog područja, jer će se uz bolju dijagnostiku i kvalitetnije zdravstvene usluge smanjiti liste čekanja kao i osigurati liječenje pacijenata najsuvremenijim metodama.