U sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” dana 10. i 11. svibnja 2018. godine održana je radionica pod nazivom ”Unapređenje kvalitete projekta za ESI fondove”. Radionica je održana s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Radionicu je održala Monika Kordić iz tvrtke Genius Consulting d.o.o. koja ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata.

Tijekom dvodnevne radionice obrađene su brojne korisne i relevantne teme. Od identifikacije relevantnog EU natječaja, interne evaluacije prihvatljivosti prijavitelja, razvoja projektnog koncepta, razvoja i definiranja logičke matrice, izrada elemenata projekta i njihova razrada, vremenska dimenzija provedbe projekta te uloge i odgovornosti u planu aktivnosti. Sve teme su dodatno potkrijepljene praktičnim primjerima.

Edukacija službenika JLP(R)S jedna je od glavnih aktivnosti EU projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Podsjetimo, s ciljem povećanja korištenja dostupnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na području Zadarske županije, ZADRA NOVA osmislila je projekt „Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije“ ukupne vrijednosti 1.499.968,18 kuna, te je prijavom na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske (MRRFEU) unije dobila 1.274.972,95 kuna bespovratnih sredstava za financiranje prijavljenih aktivnosti. Projekt se provodi od 1. listopada 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

Ovim putem najavljujemo i jedinu preostalu radionicu u ovoj godini namijenjenu jačanju kapaciteta djelatnika JLP(R)S, koja će se održati 29. i 30. svibnja, a tema radionice je ”Infrastrukturni projekti namijenjeni jedinicama lokalne samouprave – simulacija prijave projekta putem Agronet-a na natječaj  Mjere 7”. Na radionici će polaznici, kroz praktični primjer i simulaciju na računalu, provesti postupak podnošenja Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.