Ovotjedna, četvrta po redu, radionica pod nazivom „Simulacija prakse: od pripreme dokumentacije za nadmetanje do javnog otvaranja ponuda“ održala se 22. i 23. veljače 2017. u Agenciji za razvoj Zadarske županije. Radionice su namijenjene  predstavnicima regionalne i lokalne samouprave te javnopravnim tijelima sa područja Zadarske županije i održavaju se u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”.

Javna nabava važan je i zahtjevan dio provedbe EU projekata. Od 1. siječnja 2017. stupio je na snagu novi zakon o javnoj nabavi, stoga je ova radionica bila odlična prilika za usvajanje novih propisa, kao i razmjenu dosadašnjih iskustava polaznika. Radionicu je održala gđa. Roberta Perić Ledinek, specijalist javne nabave s dugogodišnjim iskustvom na tom području. Obrađivale su se teme koje su obuhvaćale cijeli proces javne nabave, od pripreme dokumentacije za nadmetanje, troškovnika, kriterija najpovoljnije ekonomske  ponude do sastavljanja ponude koja udovoljava zahtjevima za nadmetanje.

Do kraja svibnja održat će se još četiri radionice s temom pripreme i provedbe projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ukupna vrijednost projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” u okviru kojeg se organiziranju radionice je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.