U sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” dana  9., 13., 14., 27., i 28. veljače 2017. godine održana je radionica pod nazivom ”Akademija o provedbi projekata iz Strukturnih fondova”. Riječ je o još jednoj u nizu održanih radionica s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika Agencije za razvoj Zadarske županije.

Na radionici su djelatnici mogli čuti o slijedećim temama: što EU projekt predstavlja različitim dionicima, pregled relevantnih istraživanja o provedbi projekata, planiranje provedbe aktivnosti u projektu, razlike u izradi plana aktivnosti projekta iz ESF-a i EFRR-a, raspodjela posla u provedbi projekta, financijsko upravljanje tijekom novčanih sredstava, izrada izvještaja o napretku projekta, upravljanje promjenama u projektu, izrada plana nabave u projektu.

Provedba projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” je započela 1. listopada 2016. godine, a trajat će do 31. ožujka 2019. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna.

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju  apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu podršku u pogledu pripreme i provedbe projekata, informativno – edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.