Članice projektnog tima ZADRE NOVE, kao jednog od partnera u projektu CODE, sudjelovale su na 2. sastanku projektnog upravljačkog tima koji se održao u Mostaru, a u organizaciji Intera Tehnološkog parka iz Mostara. Osim predstavnika ZADRE NOVE, na sastanku su sudjelovali i projektni timovi iz Grada Zadra, Tehnopolisa iz Nikšića, INTERE iz Mostara i Javnog preduzeća “Biznis inovacije i tehnologije” iz Tuzle. Na sastanku su svi projektni partneri predstavili aktivnosti koje su do sada realizirali, te razmijenili iskustvo u provedbi. Planirane su aktivnosti za 2018. godinu, od kojih su posebno važne one koje se odnose na pokretanje coworking prostora u gradovima partnera te komunikacijske aktivnosti koje na razini projekta koordinira ZADRA NOVA.

Projekt CODE je financiran u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, a ima za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture, poslovnog okruženja u pograničnom području te usluga za podršku inovacijama i aktivnostima udruživanja u IT sektoru.