Utjecaji kruzing turizma na destinaciju glavni su fokus projekta LOCATIONS. Naime, ovaj projekt, punim imenom Nisko-ugljični transport u kruzing destinacijama (Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities), bavi se popratnim utjecajima kruzing turizma, i to podržavajući lokalne vlasti u izradi nisko-ugljičnih planova mobilnosti te posebnim mjerama koje su namijenjene optimiziranju načina ophođenja s putnicima na brodovima za kružna putovanja, robom i protokom usluga.

Što je do sad postignuto te planovima za daljnju realizaciju projekta raspravljalo se na petom sastanku projektnih partnera održanom polovicom listopada u Lisabonu. Sastanku je prisustvovala predstavnica Agencije ZADRA NOVA, uz Lučku upravu Zadar, pridruženog partnera na projektu. Uz njih, hrvatski partneri na projektu su Grad Zadar, Lučka uprava Rijeka i Regionalna energetska agencija Kvarner.

Cilj projekta LOCATIONS je doprinijeti definiranju planova za održivo upravljanje prometnim tokovima generiranima kruzing turizmom u okviru širih strateških planova lučkih gradova, kao što su planovi održive urbane mobilnosti (SUMP) i akcijski planovi energetski održivog razvitka (SEAP). Ideja projekta je definiranje modularnih paketa mjera koji doprinose rasterećenju prometa u urbanim sredinama te smanjenju onečišćenja i utjecaja na okoliš, osmišljenih kako bi se lako prenijeli na druge lučke gradove i zemlje na mediteranskom području.

Tijekom sastanka partneri su iznijeli do sad postignuto, uz zaključak kako se aktivnosti odvijaju po planu. Izrađeni su tako Nisko-ugljični prometni planovi (Low Carbon Transport Plans – LCTP), te sad slijedi njihova implementacija i daljnje podizanje svijesti putnika i građana o važnosti održivog prometa u urbanim sredinama i poboljšanju kvalitete života u gradovima.

Projekt LOCATIONS, financiran je iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran kroz Europski fond za regionalni razvoj. Partnerstvo broji 20 organizacija i institucija iz Italije, Hrvatske, Španjolske, Portugala i Albanije, s prostora sedam europskih kruzing destinacija: Lisabona, Malage, Zadra, Rijeke, Ravenne, Trsta i Drača.

Na sastanku je istaknuto i kako je projekt LOCATIONS zbog dobrog vođenja i rezultata koje postiže prepoznat kao jedan od šest najboljih iz Interreg programa.