Predromanička crkva svete Stošije na Puntamici ovih je dana bila poprište sastanka brojnih međunarodnih stručnjaka projekta RUINS. Ova građevina iz 9. stoljeća predstavlja važnu povijesno-religijsku baštinu ovoga područja koja je arhitektonski sačuvana u izvornom obliku.

Crkvica je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te se dugo raspravljalo o potrebi njenog očuvanja i zaštite, kao i informiranja građana o njenoj važnosti.

Upravo to će se, među ostalim, ostvariti kroz projekt vrijedan 1.765.421,10 eura a na kojem sudjeluju partneri iz Poljske, Češke, Italije, Slovenije i Slovačke.

Nakon obilaska same crkvice, koji su organizirali Grad Zadar i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao projektni partneri, uslijedio je niz predavanja i konferencija Konzervatorskog odjela u Zadru i Sveučilišta u Zadru na temu razvijanja modela korištenja i očuvanja crkvice, kao i suvremenog upravljanja istom.

Nakon što su obišli zadarsku pilot lokaciju projektni partneri nastavili su put prema Sloveniji, gdje je Grad Velenje 25. kolovoza organizirao studijski posjet dvorcu Šalek koji je odabran kao pilot lokacija od strane slovenskih partnera unutar projekta.

Naime, radi se o dvorcu koji leži na strmom brdu nad naseljem Šalek te je napušten nakon 1770. godine, no ruševine kule dvorca i danas su središnja točka u Velenju. Kula, koja je pretežno očuvana do danas, bila je najstariji dio dvorca te je znamenita po svojom obliku, obzirom da je tlocrtno trokutnog oblika i kao takva jedinstvena u slovenskom prostoru.

Po obilasku dvorca održana su predavanja i rasprava o potrebama njegovog očuvanja, a partneri su, temeljem ova dva održana studijska putovanja, kreirali i početnu verziju sadržaja integriranog modela korištenja i očuvanja povijesnih ruševina u Srednjoj Europi.