Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Povodom toga, skrećemo pozornost da od 01. srpnja 2019. godine, Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave (dalje u tekstu ZADRA NOVA) izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun, jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Slijedom toga obavještavamo sve pošiljatelje računa prema Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA da od 01. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.

U Servis E –račun možete se uključiti putem Financijske agencije ili informacijskog posrednika „Moj e-račun“.

Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati s Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.