U sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” dana od 28. do 30. siječnja 2019. godine održana su radionice na temu izrade studija izvodljivosti za projekte financirane ESI fondovima. Riječ je o nizu radionica s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Na radionicama su djelatnici mogli čuti o sljedećim temama: izrada studija predizvodljivosti za projekte financirane ESI fondovima, izrada studija izvodljivosti za projekte financirane ESI fondovima, analiza troškova i koristi za projekte financirane ESI fondovima i praktična simulacija izrade analize troškova i koristi za projekte financirane ESI fondovima.

Provedba projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” je započela 1. listopada 2016. godine, a trajat će do 31. ožujka 2019. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna.

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.