Provedba projekta MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS, financiranog iz Interreg MED programa transnacionalne suradnje polako se bliži svome kraju. Stoga je četvrti informativni bilten iscrpniji nego ikada do sad te donosi sažeti pregled učinjenog za vrijeme trajanja projekta.

Gradsko vijeće Misano Adriatica nedavno je službeno usvojilo Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) koji će smanjiti pritisak broja automobila na prometni sustav za desetak posto te smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 6,6 posto što će doprinijeti održivosti urbane mobilnosti, čistoći zraka i općenitom zdravstvenom stanju građana i njihovih gostiju.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta MOBILITAS naručila je izradu „Studije biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru“ koja za cilj ima analizirati sveobuhvatnu problematiku razvoja biciklističkog prometa i infrastrukture te postaviti temelje razvoja biciklističke mreže na prostoru Grada Zadra.

 

Imajući u vidu da se Zadar razvija u smjeru ekološkog, obiteljskog i turističkog grada potrebno je iskoristiti sve potencijale za razvoj biciklističkog prometa kao jednog od stupova održivog prometnog razvoja.

Studija je podijeljena na tri dijela. U prvom se dijelu analiziraju strateški i prostorno-planski dokumenti te stanje postojeće infrastrukture i biciklističkog prometa na prostoru Zadra na temelju čega su izrađeni konkretni prijedlozi razvoja mreže biciklističkih prometnica koje će biti integrirane u postojeći prometni sustav grada, da bi se u posljednjem poglavlju razradile ideje o poboljšanju prometne infrastrukture i usluga koje za cilj imaju povećanje sigurnosti na cestama te poticanje građana na korištenje bicikla kao održive metode prijevoza te zdravije alternative automobilu.

Francuski projektni partner ENERGIES 2050 izradio je mobilnu aplikaciju za poticanje mobilnosti u sklopu koje su mapirane biciklističke i pješačke rute uzduž Azurne obale te su prisutne informacije o najpopularnijim lokacijama projektnog područja. Aplikacija je široj javnosti predstavljena krajem studenoga prošle godine u Barceloni na GO SUMP konferenciji gdje je dobila brojne pozitivne kritike.

Regionalni razvojni centar Kopar u proteklim je mjesecima na svom području implementirao dvije IT pilot aktivnosti vezane uz održivu urbanu mobilnost. Kroz projekt MOBILITAS izrađen je softver za integraciju podataka s lokalne i nacionalne razine te analizu stanja prometa i čistoće zraka na koparskom području. U sklopu Prometno-informacijskog centra prikupljat će se najbitniji podaci vezani za stanje lokalnog prometa te onečišćenje zraka koji će svim građanima biti dostupni na službenoj internetskoj stranici Gradske općine Kopar, kao i putem postojeće mobilne aplikacije.

Na projektu MOBILITAS sudjeluje deset partnera iz sedam država Europske unije, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.468.337,75 eura od čega vrijednost aktivnosti na prostoru Zadarske županije iznosi 221.875,00 eura.

Opći ciljevi projekta su smanjenje emisija stakleničkih plinova u prijevozu, poboljšanje životnog okoliša, optimiziranje učinka ljudskog djelovanja na more, zemlju, zrak i ljudsko zdravlje, pomak od prekomjernog korištenja automobila te smanjenje visokog pritiska na obalnim i priobalnim cestama koje ne mogu apsorbirati veći promet.

Više o samom projektu, aktivnostima i očekivanim rezultatima možete doznati unutar biltena koji Vam dostavljamo u privitku, kao i na službenoj internetskoj stranici te na Facebook stranici projekta.

Četvrti bilten projekta MOBILITAS možete pogledati na poveznici.