Ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić od 5. do 7. listopada  sudjelovala je na konferenciji “Dani regionalnog razvoja i fondova EU”, koju je u Šibeniku organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Na konferenciji su između ostalog predstavljene izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Naime, programom Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. u dijelu koji se odnosi na poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja predviđena je izmjena modela za izračun indeksa razvijenosti,  jačanje uloge regionalnih koordinatora te izrada novog Zakona o potpomognutim područjima.

Tom prigodom organiziran je okrugli stol sa temom Izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju na kojem je također kao panelist sudjelovala ravnateljica ZADRE NOVE koja se posebno osvrnula na ulogu regionalnih koordinatora kao poluge regionalnog razvoja te istaknula kako bi se jasnijim definiranjem djelokruga rada i njihovim unificiranjem na nacionalnoj razini osigurala jasna uloga regionalnih koordinatora. Također je podijelila svoja iskustva vezana za funkcioniranje Agencije ZADRE NOVE i njene uspješne transformacije statusa iz d.o.o.-a u javnu ustanovu.