Dubrovačka Regionalna razvojna agencija DUNEA organizirala je još jedan u nizu redovnih sastanaka Regionalnih koordinatora Jadranske Hrvatske. Sastanku su, kao i uvijek do sada, nazočili predstavnici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Sastanak je održan 19. prosinca, a glavna tema je bio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ZRR2014 odnosit će se na odredbe vezane za:

a) drugačiji pristup razvrstavanju JLP(R)S prema indeksu razvijenosti i utvrđivanju potpomognutih područja u skladu s unaprjeđenom strukturom i metodologijom izračuna indeksa razvijenosti

b) jačanje uloge regionalnih koordinatora, pojednostavljenje postupka i nadležnog tijela za njihovu akreditaciju te promjenu nadležnosti za vođenje upisnika tih osoba s javnim ovlastima,

c) dodatno jačanje partnerstva središnje razine s regionalnom i lokalnom samoupravom,

d) prilagodbu s planiranim novim Zakonom o potpomognutim područjima i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

e) središnji elektronički registar razvojnih projekta,

f) posljedičnu prilagodbu s postojećim propisima/propisima koji se namjeravaju donijeti u bliskoj budućnosti.

Osim o novom Zakonu, raspravljalo se i o planovima vezanima uz izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine kao i o najavama vezanim za donošenje novog Zakona o otocima i potpomognutim područjima.

Naime, Zakon o otocima će imati i novi pristup definiranju razvijenosti ili nerazvijenosti otoka. Tako se predviđa uvođenje specifičnog korektivnog otočnog faktora za naseljene otoke koji su u nadležnosti gradova i općina na otocima, kao i gradova i općina na kopnu koji su zakinuti pri provedbi regionalne politike jer se njihova razvijenost veže uz razvijenost grada ili općine kojoj pripadaju.

Zamjenica ravnateljice Marica Babić naglasila je kako je donošenje tog Zakona veoma bitno i za Zadarsku županiju jer pod Grad Zadar spadaju otoci: Silba, Molat, Olib, Premuda, Rava, Ist, Iž koji se svrstavaju pod razvijenost Grada Zadra.

Sudionici sastanka prokomentirali su i sve veći problem vezan uz predfinanciranje odobrenih EU projekata, kao i na potrebu donošenja „Regionalnog operativnog programa za Jadransku Hrvatsku“ u novom programskom razdoblju.