Kako upravljati s kulturnim dobrom, a da istovremeno nije ugrožena njegova umjetnička i povijesna vrijednost, te da je ujedno ekonomski isplativ njegov rad? Odgovor na ovo pitanje bila je okosnica rasprave u sklopu panela održanog kao dio aktivnosti projekta RUINS.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Grad Zadar projektni su partneri u međunarodnom projektu „RUINS – Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences (Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse)“, sufinanciranog iz Interreg Programa Središnja Europa 2014.–2020. Osim zaštite i kulturne valorizacije crkvica svete Stošije na Puntamiki, projektne aktivnosti obuhvaćaju i tri panel rasprave. Druga u nizu, na temu modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama, održana je u petak, 27. rujna 2018. godine u Multimedijalnoj dvorani Muzeja antičkog stakla u Zadru. U zanimljivoj i dinamičnoj raspravi sudjelovali su Marko Meštrov, ravnatelj Agencije Han Vrana te stručnjaci s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić i dr. sc. Tomislav Klarin.

Projekt Ruins, okupljenima je prezentirala Nika Cohen iz ZADRE NOVE, pojasnila je kako će ishod rasprave na panelu, kao i njeni zaključci, biti uvršteni u smjernice Transnacionalnog modela zaštite, ponovne upotrebe i modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama, a što je glavni rezultat ovog projekta.

A zajednički stav okupljenih je bio kako je za održivost kulturnog dobra, uz povijesnu valorizaciju, nužno njegovo obogaćivanje dodatnim sadržajima kako bi bio ekonomski samodostatan. Puno o tome zna panelist Meštrov, koji taj posao obavlja svakodnevno upravljajući obnovljenim Maškovića hanom koji danas uz hotelski smještaj, nudi posjetiteljima dodatne sadržaje kao što su muzej, otvoreni restorana, lokacija za organiziranje različitih događanja.

Teoretski pristup problematici, ali i inozemne primjere dobre prakse pružili su znanstvenici sa Sveučilišta, istaknuvši kako svako kulturno dobro uz njegovu neupitnu važnost u umjetničkom i povijesnom smislu ima i svoj životni ciklus kao svaki proizvod na tržištu. Ali faza zastarijevanja može se zaustaviti održavanjem ili pak revitalizacijom koji vode do njegove obnove.

I ovog puta su izlaganje i raspravu s posebnim interesom pratili okupljeni stanovnici Puntamike koji se aktivno zalažu za očuvanje svoje baštine, ali i predstavnici Grada Zadra, profesori sa zadarskog sveučilišta i predstavnici relevantnih institucija.

Problematika i izazov upravljanja srednjovjekovnom baštinom nije samo otvoreno pitanje u Hrvatskoj, nego mnogo šire pa projektom RUINS partneri iz šest europskih zemalja – Poljske, Češke, Italije, Slovenije, Slovačke i Hrvatske žele „udahnuti život“ srednjovjekovnim ruševinama kroz moderno upravljanje i dodjeljivanje suvremenih, društveno korisnih funkcija, uz očuvanje njihove povijesne vrijednosti. U sklopu projekta odabrano je i pet pilot lokacija, te je među njima i jedinstveni objekt sa zadarske Puntamike, te je ova crkvica na prethodnoj panel raspravi nazvana „skrivenim biserom“.