Županijska razvojna strategija je temeljni strateški razvojni dokument Zadarske županije te ključni dokument njenog društveno-gospodarskog razvoja. Izrada Županijske razvojne strategije predstavlja zakonsku obvezu te je proces njene izrade definiran Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe,  postavljenih od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Dosadašnji postupak obuhvatio je izrađivanje osnovne analize i SWOT analize, koje ukazuju na demografske, gospodarske, socijalne i prostorno-ekološke izazove, odnosno prilike i prijetnje s kojima se Zadarska županija suočava. Nakon detaljne analize stanja, pristupilo se postavljanju temelja strateškog okvira razvoja Županije, koji je uključivao definiranje strateških ciljeva i prioriteta za suočavanje s izazovima uočenim analizom stanja.

Na definirana tri strateška cilja, postavljeni su prioriteti za svaki pojedini cilj te se pristupilo sljedećem koraku u izradi Županijske razvojne strategije; razrađivanju mjera za postizanje prioriteta. Upravo u svrhu definiranja razvojnih mjera, Agencija za razvoj Zadarske županija ZADRA NOVA je dana 26. travnja 2016. godine, organizirala u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije 3. sastanak radnih skupina, na kojem je sudjelovalo 60 ključnih dionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora.

Nakon pojašnjavanja metodologije definiranja mjera, ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić i zamjenica ravnateljice Marica Babić, otvorile su raspravu za definiranje mjera svakog pojedinog prioriteta, odnosno strateškog cilja Županijske razvojne strategije. Konstruktivnom raspravom došlo je do usuglašavanja svih dionika oko razvojnih mjera, čime je donesen strateški okvir ovog ključnog Županijskog dokumenta. Sljedeća faza je razrađivanje aktivnosti za svaku pojedinu mjeru, a naknadno će uslijediti predstavljanje kompletnog strateškog okvira Županijskom partnerskom vijeću.