Županijsko partnersko vijeće savjetodavno je tijelo s ciljem definiranja strateških ciljeva i prioriteta održivog društveno-gospodarskog razvoja županije. Vijeće sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Županijske razvojne strategije.

U svom radu, Partnersko vijeće u potpunosti primjenjuje načela jednakosti i konsenzusa na način da se u cjelokupnom procesu izrade Strategije o prijedlogu svakog pojedinog predstavnika transparentno raspravljalo i odlučivalo. Obzirom da ŽRS predstavlja krovni strateški dokument na području Županije za razdoblje do 2020. godine, Partnersko vijeće prepoznalo je različite potrebe sveobuhvatnog županijskog područja te ih uskladilo u svrhu ostvarivanja zajedničkih strateških ciljeva. Osim u radu  Vijeća, valja naglasiti kako je partnerski pristup ispoštovan i u radu radnih skupina i fokus grupa.

Sjednice Partnerskog vijeća saziva i predsjedava im Župan Zadarske županije. Da bi se sjednica mogla održati, potrebno je utvrđivanje kvoruma kojeg čini većina članova Vijeća te se odluke dalje donose većinom glasova svih prisutnih članova. Putem elektroničke pošte, svi članovi Partnerskog vijeća primaju službeni poziv na sjednicu sa svim materijalima zastupljenim po točkama dnevnog reda, sedam dana prije održavanja sjednice, kako bi se pripremili i isplanirali svoje sudjelovanje. Radom Partnerskog vijeća koordinira Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja uz slanje poziva, oblikovanje materijala te prezentiranja aktivnosti, za potrebe Vijeća obavlja i sve ostale stručne, administrativne i tehničke poslove.

Sjednice Županijskog partnerskog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

Aktualni dokumenti:

 

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]