Županijsko partnersko vijeće savjetodavno je tijelo s ciljem definiranja strateških ciljeva i prioriteta održivog društveno-gospodarskog razvoja županije. Vijeće sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Županijske razvojne strategije.

U svom radu, Partnersko vijeće u potpunosti primjenjuje načela jednakosti i konsenzusa na način da se u cjelokupnom procesu izrade Strategije o prijedlogu svakog pojedinog predstavnika transparentno raspravljalo i odlučivalo. Obzirom da ŽRS predstavlja krovni strateški dokument na području Županije za razdoblje do 2020. godine, Partnersko vijeće prepoznalo je različite potrebe sveobuhvatnog županijskog područja te ih uskladilo u svrhu ostvarivanja zajedničkih strateških ciljeva. Osim u radu  Vijeća, valja naglasiti kako je partnerski pristup ispoštovan i u radu radnih skupina i fokus grupa.

Sjednice Partnerskog vijeća saziva i predsjedava im Župan Zadarske županije. Da bi se sjednica mogla održati, potrebno je utvrđivanje kvoruma kojeg čini većina članova Vijeća te se odluke dalje donose većinom glasova svih prisutnih članova. Putem elektroničke pošte, svi članovi Partnerskog vijeća primaju službeni poziv na sjednicu sa svim materijalima zastupljenim po točkama dnevnog reda, sedam dana prije održavanja sjednice, kako bi se pripremili i isplanirali svoje sudjelovanje. Radom Partnerskog vijeća koordinira Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja uz slanje poziva, oblikovanje materijala te prezentiranja aktivnosti, za potrebe Vijeća obavlja i sve ostale stručne, administrativne i tehničke poslove.

Sjednice Županijskog partnerskog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

Aktualni dokumenti:

 

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]