U sažetku analize stanja (cjelokupna analiza stanja je dodatak ŽRS-u) promatraju se specifičnosti Zadarske županije. Analiza stanja bazira se na kvantitativnim i kvalitativnim podacima i informacijama prikupljenim na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini, a u obzir su se također uzimale i različite studije i istraživanja. Provedena je i usporedba s drugim sličnim područjima (županijama) Hrvatske i EU-a i/ili s nacionalnim prosjekom, kako bi se otkrile razlike u razvoju. Analiza stanja kao dio glavnog dokumenta bazirala se na opsežnim, relevantnim i ažuriranim podacima, koji ukazuju na gospodarske, demografske, socijalne i prostorno-ekološke izazove s kojima se županija suočava. Ovo poglavlje sadrži pregled najvažnijih razvojnih karakteristika, trendova, problema i potreba relevantnih obilježja županije. Sveobuhvatni pregled najvažnijih obilježja Zadarske županije ponudio je temelj za sve daljnje razrade Županijske razvojne strategije.

Osim analize okruženja i resursa, u ovoj Strategiji sagledane su i provedbe prijašnjih strategija. Poglavlje Rezultati provođenja prijašnjih strategija sadrži opis i ocjene ostvarenja i provedbe ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u prethodnim verzijama razvojnih strategija (Regionalni operativni program Zadarske županije 2004. – 2010.  i Županijska razvojna strategija 2011. – 2013.). U rezultatima provođenja tih strategija analizirali su se materijalni pokazatelji rezultata, pokazatelji izlaznih rezultata, financijski pokazatelji te financijska ostvarenost prioriteta i mjera. Iskustva iz provedbe navedenih strategija bila su vrlo korisna za izradu Županijske razvojne strategije do 2020.

Prepoznavanje razvojnih potreba i potencijala prikazano je SWOT analizom, koja sadrži ocjenu snaga i slabosti unutar županije te prilika i prijetnji koje se nalaze izvan županije, a koje su bitne za razvoj svakog od ključnih društveno-gospodarskih područja županije, kao i županije u cjelini. Analiza stanja bila je temelj za izradu SWOT analize, koja daje pregled stvarnih čimbenika razvoja i potencijala za razvoj, ali i ograničenja i prepreka razvoju.

U poglavlju Strateški okvir opisani su vizija, ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj županije. Vizija razvoja županije je sažeta i jasna zamisao o željenom i predvidljivom postignuću u razvoju županije. Vizija razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2020. s glavnim strateškim ciljevima:

Strateški ciljevi su nadalje razrađeni kroz 14 razvojnih prioriteta, a prioriteti kroz mjere za razvoj. Mjere za razvoj donose aktivnosti u pojedinim područjima, koje predstavljaju okvir za pripremu i izradu konkretnih razvojnih projekata.

Vijesti

17 sij. '19

CODE ON MEETUP: Povratna informacija korisnika temelj za daljnji razvoj projekta

Održan je peti u nizu meet-up događanja koje ZADRA NOVA pod nazivom Code On organizira u sklopu projekta CODE. Kao i do sad, i ovaj meet-up okupio je zainteresirane za razvoj start-up projekata, a...

14 sij. '19

Poziv na radionicu ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.”

Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.” u sklopu projekta...

09 sij. '19

Kreće EU2ME – kreativni natječaj za mlade

Hrvatska zajednica županija pokreće kreativni natječaj “EU2ME”. Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]