Agencija za razvoj Zadarske županije započela je izradu Strategije u srpnju 2015. godine kada je održan i prvi sastanak Županijskog partnerskog vijeća na kojem se predstavila metodologija izrade ŽRS-a i imenovali članovi radnih skupina za izradu iste. Osnovane su četiri radne skupine, koje su činili predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora (radna skupina za gospodarstvo, inovacije i turizam; radna skupina za okoliš, energetsku efikasnost, promet i infrastrukturu; radna skupina za obrazovanje, kulturu, socijalnu uključenost i zdravstvo te radna skupina za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj). Uz Partnersko vijeće i radne skupine, u izradi Strategije sudjelovala su i sljedeća tijela koje je formirala Agencija za razvoj Zadarske županije:

  • Radni tim – sastavljen od predstavnika Agencije za razvoj Zadarske županije i djelatnika Županije za izradu Strategije;
  • Savjetodavni odbor – sastavljen od užeg tima stručnjaka iz Agencije za razvoj Zadarske županije, Zadarske županije, Zadarskog sveučilišta, Zavoda za prostorno planiranje, Grada Zadra itd. Savjetodavni odbor je kontrolirao rad Radnog tima, davalo savjete o procedurama izrade, ključnim dionicima i općenito usmjeravao proces izrade;
  • Implementacijsko tijelo – koordinator provedbe; tijelo oformljeno za vrijeme izrade strategije koje će po načelima integriranog upravljanja razvojem biti odgovorno tijelo za koordinaciju provedbe strategije, monitoring i izvještavanje;
  • Fokus grupe – osnovano je 13 fokus grupa u kojima su sudjelovali prepoznati stručnjaci pojedinih sektora iz Zadarske županije, pozvani da iznesu svoje viđenje razvoja Županije. Obuhvaćeni su bili sljedeći sektori: poduzetništvo, gospodarstvo, turizam, okoliš i energetska efikasnost, infrastruktura i promet, odgoj i obrazovanje, kultura, sport, socijalna skrb, zdravstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj, ribarstvo te institucionalno upravljanje.

Sastanci fokus grupa

 

 

 

 

 

 

S ciljem dobivanja smjernica za izradu Županijske razvojne strategije Zadarske županije, od rujna do studenog 2015. godine pristupilo se istraživanju podataka o stanju na području općina i gradova Zadarske županije kao i na području čitave županije. Podaci su se prikupljali anketnim upitnikom na kojem su intervjuirana 33 predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Izrađena „Analiza upitnika za razgovor s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave Zadarske županije“nije obavezan dio ŽRS, ali je poslužila kao pomoć u ispunjenju zajedničkih strateških ciljeva, lokalnih razvojnih planova i projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Sredinom rujna 2015. godine održali su se i sastanci svih fokus grupa čiji su zaključci ugrađeni u dijelove analize stanja, te su služili kao osnova za izradu SWOT – analize. Ista je finalizirana na prvim sastancima radnih skupina koje su se održale 9. i 10. studenog 2015. godine. Na navedenim sastancima sudjelovalo je preko sto sudionika.

21. prosinca 2015. godine održan je 2. sastanak Županijskog partnerskog vijeća na kojem je prezentirana i predstavljena Analiza stanja Županijske razvojne strategije do 2020. i SWOT analiza. Iste su jednoglasno na istom sastanku i usvojene.

Nakon usvojenih analiza, Agencija za razvoj Zadarske županije nastavila je voditi cjelokupni proces izrade Županijske razvojne strategije te se pristupilo izradi i definiranju svih ciljeva, prioriteta i mjera razvoja županije, definiranje financijskog okvira, institucionalnog okvira te baze projekata. Ujedno su se radila i poglavlja o Rezultatima provođenja prijašnjih strategija, Politici županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju, Praćenju i vrednovanju strategije, Županijskom partnerstvu i Horizontalnim načelima. Započela je i izrada Komunikacijske strategije.

S ciljem formiranja vizije, ciljeva i prioriteta, u veljači 2016. godine održan je 2. sastanak radnih skupina na kojem su se isti i definirali. Na sastanku radnih skupina sudjelovalo je preko 60 sudionika.U travnju 2016. godine održan je treći sastanak radnih skupina s ciljem definiranja mjera radi postizanja strateških prioriteta i ciljeva. U svrhu što boljeg formiranja konkretnih mjera i aktivnosti, u svibnju 2016. godine ponovno se sastala i fokus grupa Turizam.

Sastanci radnih skupina

3. sjednica Županijskog partnerskog vijeća održana je 09. lipnja 2016. godine. Na toj sjednici su se, uz predstavljanje napretka u izradi ŽRS, predstavile te ujedno usvojile mjere i strateški projekti Županijske razvojne strategije do 2020. Usvojene mjere bile su temelj za izradu Akcijskog plana koji sadrži ključne aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva strategije.

U studenom 2016. godine održana je javna rasprava, koja je trajala mjesec dana. Nacrt Strategije objavljen je na mrežnim stranicama Zadarske županije.

 

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]