Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

Strateško planiranje > Županijska razvojna strategija ZŽ > Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je strateški planski dokument za društveno gospodarski razvoj županije, u skladu s načelima održivog razvoja. Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te prema Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rujan 2015.). Također je usklađena sa Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020., a strateški ciljevi ŽRS-a s razvojnim prioritetima na razini NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku.

Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. naslijedit će Županijsku razvojnu strategiju koja je pokrivala razdoblje 2011. – 2013., uz naknadno produljenje primjene do kraja 2015. godine (sukladno naputcima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije). Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje.

 

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i participativnosti. U svim fazama izrade, uz radni tim, sudjelovali su članovi Županijskog partnerskog vijeća, članovi tematskih radnih skupina i veliki broj ostalih ključnih dionika. Stoga Strategija, u konačnici, uključuje i potrebe i doprinose svih zainteresiranih strana. U cilju poboljšanja kvalitete ŽRS-a, a time i kvalitete cjelokupnog procesa programiranja, prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) provodilo se tijekom svih faza izrade Strategije, a završeno je prije njenog usvajanja. Prethodno vrednovanje proveo je Ekonomski institut Zagreb.

Zupanijska razvojna strategija_ZŽ do 2020.

Dodatak 1 – Rezultati konzultacija sa sjednica Županijskog partnerskog vijeća, sastanaka radnih skupina i fokus grupa

Dodatak 2-Osnovna analiza

Dodatak 3 – Izvještaj o prethodnom vrednovanju

Dodatak 4 – Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš

Dodatak 5 – Komunikacijska strategija

Dodatak 6 – Analiza upitnika

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]