Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

Strateško planiranje > Županijska razvojna strategija ZŽ > Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je strateški planski dokument za društveno gospodarski razvoj županije, u skladu s načelima održivog razvoja. Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te prema Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rujan 2015.). Također je usklađena sa Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020., a strateški ciljevi ŽRS-a s razvojnim prioritetima na razini NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku.

Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. naslijedit će Županijsku razvojnu strategiju koja je pokrivala razdoblje 2011. – 2013., uz naknadno produljenje primjene do kraja 2015. godine (sukladno naputcima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije). Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje.

 

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i participativnosti. U svim fazama izrade, uz radni tim, sudjelovali su članovi Županijskog partnerskog vijeća, članovi tematskih radnih skupina i veliki broj ostalih ključnih dionika. Stoga Strategija, u konačnici, uključuje i potrebe i doprinose svih zainteresiranih strana. U cilju poboljšanja kvalitete ŽRS-a, a time i kvalitete cjelokupnog procesa programiranja, prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) provodilo se tijekom svih faza izrade Strategije, a završeno je prije njenog usvajanja. Prethodno vrednovanje proveo je Ekonomski institut Zagreb.

Zupanijska razvojna strategija_ZŽ do 2020.

Dodatak 1 – Rezultati konzultacija sa sjednica Županijskog partnerskog vijeća, sastanaka radnih skupina i fokus grupa

Dodatak 2-Osnovna analiza

Dodatak 3 – Izvještaj o prethodnom vrednovanju

Dodatak 4 – Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš

Dodatak 5 – Komunikacijska strategija

Dodatak 6 – Analiza upitnika

Vijesti

17 sij. '19

CODE ON MEETUP: Povratna informacija korisnika temelj za daljnji razvoj projekta

Održan je peti u nizu meet-up događanja koje ZADRA NOVA pod nazivom Code On organizira u sklopu projekta CODE. Kao i do sad, i ovaj meet-up okupio je zainteresirane za razvoj start-up projekata, a...

14 sij. '19

Poziv na radionicu ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.”

Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.” u sklopu projekta...

09 sij. '19

Kreće EU2ME – kreativni natječaj za mlade

Hrvatska zajednica županija pokreće kreativni natječaj “EU2ME”. Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]