Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

Strateško planiranje > Županijska razvojna strategija ZŽ > Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je strateški planski dokument za društveno gospodarski razvoj županije, u skladu s načelima održivog razvoja. Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te prema Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rujan 2015.). Također je usklađena sa Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020., a strateški ciljevi ŽRS-a s razvojnim prioritetima na razini NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku.

Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. naslijedit će Županijsku razvojnu strategiju koja je pokrivala razdoblje 2011. – 2013., uz naknadno produljenje primjene do kraja 2015. godine (sukladno naputcima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije). Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje.

 

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i participativnosti. U svim fazama izrade, uz radni tim, sudjelovali su članovi Županijskog partnerskog vijeća, članovi tematskih radnih skupina i veliki broj ostalih ključnih dionika. Stoga Strategija, u konačnici, uključuje i potrebe i doprinose svih zainteresiranih strana. U cilju poboljšanja kvalitete ŽRS-a, a time i kvalitete cjelokupnog procesa programiranja, prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) provodilo se tijekom svih faza izrade Strategije, a završeno je prije njenog usvajanja. Prethodno vrednovanje proveo je Ekonomski institut Zagreb.

Zupanijska razvojna strategija_ZŽ do 2020.

Dodatak 1 – Rezultati konzultacija sa sjednica Županijskog partnerskog vijeća, sastanaka radnih skupina i fokus grupa

Dodatak 2-Osnovna analiza

Dodatak 3 – Izvještaj o prethodnom vrednovanju

Dodatak 4 – Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš

Dodatak 5 – Komunikacijska strategija

Dodatak 6 – Analiza upitnika

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]