Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011-2013

Strateško planiranje > Županijska razvojna strategija ZŽ > Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011-2013

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je usvojen 29. prosinca 2009. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos ukupnom razvoju Hrvatske. Područja koja Strategija obuhvaća ne odnose se samo na gospodarstvo, već na ukupni društveni rast i razvoj.

Strategija razvoja Zadarske županije temeljni je planski dokument županijske razine.  Prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 153/’09.) i Strategiji regionalnog razvoja RH (59. sjednica Vlade RH., 4. lipnja 2010. godine) županijske strategije zamijenit će Regionalne operativne programe (ROP-ove). Stoga će Regionalni operativni program Zadarske županije za razdoblje od 2007. do 2010. godine naslijediti Županijska razvojna strategija (ŽRS) za razdoblje od 2011. do 2013. godine, a po završetku spomenutog razdoblja, strateški dokumenti bit će usklađeni sa sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije.

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i konzultacijski proces. Županijsku razvojnu strategiju pripremala je Razvojna agencija Zadarske županije od lipnja 2010. do siječnja 2011. godine u suradnji s Partnerskim vijećem i 5 radnih skupina koje su činili predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora.

„ZADRA nova jeimenovana od strane Zadarske županije za regionalnog koordinatora razvoja Županijske razvojne strategije (ŽRS)“

Sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/2010), regionalni koordinatori imenovani su s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. 

Proces izrade ŽRS 2011-2013:

1 sastanak ŽPV

2 sastanak ŽPV

3 sastanak ŽPV

grafikon

Dokument i sažetak možete preuzeti u nastavku:

Zakonodavni i strateški okvir za izradu županijskih razvojnih strategija uključuju:

Podzakonski akti:

Kontakt osoba zadužena za koordinaciju izrade ŽRS:
Marica Babić 
T: 023/492-886

E: marica.babic@zadra.hr

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]