Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011-2013

Strateško planiranje > Županijska razvojna strategija ZŽ > Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011-2013

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je usvojen 29. prosinca 2009. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos ukupnom razvoju Hrvatske. Područja koja Strategija obuhvaća ne odnose se samo na gospodarstvo, već na ukupni društveni rast i razvoj.

Strategija razvoja Zadarske županije temeljni je planski dokument županijske razine.  Prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 153/’09.) i Strategiji regionalnog razvoja RH (59. sjednica Vlade RH., 4. lipnja 2010. godine) županijske strategije zamijenit će Regionalne operativne programe (ROP-ove). Stoga će Regionalni operativni program Zadarske županije za razdoblje od 2007. do 2010. godine naslijediti Županijska razvojna strategija (ŽRS) za razdoblje od 2011. do 2013. godine, a po završetku spomenutog razdoblja, strateški dokumenti bit će usklađeni sa sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije.

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i konzultacijski proces. Županijsku razvojnu strategiju pripremala je Razvojna agencija Zadarske županije od lipnja 2010. do siječnja 2011. godine u suradnji s Partnerskim vijećem i 5 radnih skupina koje su činili predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora.

„ZADRA nova jeimenovana od strane Zadarske županije za regionalnog koordinatora razvoja Županijske razvojne strategije (ŽRS)“

Sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/2010), regionalni koordinatori imenovani su s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. 

Proces izrade ŽRS 2011-2013:

1 sastanak ŽPV

2 sastanak ŽPV

3 sastanak ŽPV

grafikon

Dokument i sažetak možete preuzeti u nastavku:

Zakonodavni i strateški okvir za izradu županijskih razvojnih strategija uključuju:

Podzakonski akti:

Kontakt osoba zadužena za koordinaciju izrade ŽRS:
Marica Babić 
T: 023/492-886

E: marica.babic@zadra.hr

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]