Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011-2013

Strateško planiranje > Županijska razvojna strategija ZŽ > Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011-2013

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je usvojen 29. prosinca 2009. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos ukupnom razvoju Hrvatske. Područja koja Strategija obuhvaća ne odnose se samo na gospodarstvo, već na ukupni društveni rast i razvoj.

Strategija razvoja Zadarske županije temeljni je planski dokument županijske razine.  Prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 153/’09.) i Strategiji regionalnog razvoja RH (59. sjednica Vlade RH., 4. lipnja 2010. godine) županijske strategije zamijenit će Regionalne operativne programe (ROP-ove). Stoga će Regionalni operativni program Zadarske županije za razdoblje od 2007. do 2010. godine naslijediti Županijska razvojna strategija (ŽRS) za razdoblje od 2011. do 2013. godine, a po završetku spomenutog razdoblja, strateški dokumenti bit će usklađeni sa sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije.

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i konzultacijski proces. Županijsku razvojnu strategiju pripremala je Razvojna agencija Zadarske županije od lipnja 2010. do siječnja 2011. godine u suradnji s Partnerskim vijećem i 5 radnih skupina koje su činili predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora.

„ZADRA nova jeimenovana od strane Zadarske županije za regionalnog koordinatora razvoja Županijske razvojne strategije (ŽRS)“

Sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/2010), regionalni koordinatori imenovani su s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. 

Proces izrade ŽRS 2011-2013:

1 sastanak ŽPV

2 sastanak ŽPV

3 sastanak ŽPV

grafikon

Dokument i sažetak možete preuzeti u nastavku:

Zakonodavni i strateški okvir za izradu županijskih razvojnih strategija uključuju:

Podzakonski akti:

Kontakt osoba zadužena za koordinaciju izrade ŽRS:
Marica Babić 
T: 023/492-886

E: marica.babic@zadra.hr

Vijesti

14 lip. '19

VIDEO: Wings for Life World Run uz ZERO WASTE BLUE

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta ZERO WASTE BLUE sudjelovala je u organizaciji najveće sportske manifestacije koja se šesti put za redom održala u Zadru – utrci...

14 lip. '19

Potpisan Ugovor o građenju za energetsku obnovu OŠ Vladimira Nazora Škabrnja

Ugovor o građenju u sklopu projekta „Energetska obnova Osnovne škole Vladimira Nazora Škabrnja“ potpisan je u Maloj vijećnici Zadarske županije u srijedu, 12. lipnja 2019. godine. Vrijednost...

07 lip. '19

Što možemo učiniti kako bi srednjoeuropske gradove učinili zelenijima i boljima za život?

Što možemo učiniti kako bi srednjoeuropske gradove učinili zelenijima i boljima za život? To je bilo glavno pitanje projekta Interreg Central Europe pod nazivom Urban Green Belts (UGB) –...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]