Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.

Strateško planiranje > Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.

Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.

Strategija razvoja grada Zadra prvi je ovakav dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja grada Zadra sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji. Grad Zadar kao najvažnije urbano, kulturno, gospodarsko i razvojno središte Zadarske županije  i šire regije izradio je Strategiju kako bi odgovorio na ključne razvojne izazove, te se kvalitetno pripremio za novu programsku perspektivu EU od 2014.do 2020. godine.

 

KOMPLETNU STRATEGIJU I LETAK STRATEGIJE MOŽETE PREUZETI OVDJE:

 

PROCES IZRADE STRATEGIJE

Partnerstvo i četiri radne skupine formirane su i prvi put okupljene u ožujku 2012. godine, kada se započelo s radom na Strategiji. Organizirane su radionice za izradu SWOT analize, na kojima se prema razvojnim područjima raspravljalo o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama.

Strategija

Nakon održanih radnih skupina, pristupilo se detaljnom prikupljanju raznih dokumenata i podataka potrebnih za analizu stanja. Budući je grad vrlo kompleksna organizacija sa mnoštvom sektora bitnih za Strategiju, proces prikupljanja i definiranja dijelova analize stanja radio se kontinuirano do kraja godine. U procesu se surađivalo s Upravnim odjelima, gradskim tvrtkama i institucijama, a nesmetanu komunikaciju i brzinu omogućio je radni tim za izradu strategije. Sva je analitika objedinjena u prednacrtu osnovne analize koji je dovršen u siječnju 2013. godine, nakon čega je poslan radnim skupinama na komentiranje.

Od lipnja pa do kraja godine kontinuirano su se organizirale uže tematske (fokus) skupine kojima je cilj bio prodrijeti dublje u problematiku svakog od pojedinih razvojnih sektora i čiji su zaključci ugrađeni u dijelove analize stanja. U istom razdoblju pripremljeno je istraživanje putem ankete „Poslovno okruženje u gradu Zadru“ koja je u više navrata distribuirana poduzetnicima s područja grada preko baze ZADRA-inih kontakata i kontakata HGK Županijske komore Zadar kao i baze Udruženja obrtnika Zadar, te je distribuirana i poduzetnicima polaznicima ZADRA-inih edukacija. Anketa je objavljena i u on-line izdanju te je bila dostupna na stranicama ZADRA-e i lokalnih Internet portala. U ožujku 2013. rezultati ankete su predstavljeni javnosti, te su ugrađeni u završni dokument Strategije.

Kako bi što kvalitetnije shvatili procese koji se odvijaju unutar gradske uprave, te kako bi utvrdili potrebe i ograničenja u radu gradske uprave, ali iz perspektive djelatnika uprave, provedeno je 15 intervjua s većinom pročelnika i direktora gradskih poduzeća. Rezultati su također ugrađeni u analizu stanja, u dio koji se bavi institucijama razvojnog upravljanja.

Kroz cijeli proces izrade Strategije prikupljali su se projektni prijedlozi za bazu projekata. Službeni poziv za dostavom projektnih prijedloga u bazu projekata slan je u tri navrata, nakon čega su i telefonski obaviještene institucije da dostave svoje prijedloge. Baza projekata je formirana i analizirana te su rezultati analize dostupni u dokumentu. U veljači 2013., ponovo su organizirane radne skupine u četiri navrata s ciljem prezentiranja i rasprave ciljeva, prioriteta i mjera razvoja grada. Ukupno je od početka izrade u cijelom procesu izrade sudjelovalo više od 140 predstavnika organizacija javnog, civilnog i privatnog sektora.  Na radnim skupinama finalno su formirani ciljevi, prioriteti i mjere koji su potom prezentirani i Partnerskom odboru krajem ožujka, nakon čega je Strategija finalno usvojena u travnju 2013. godine na gradskom vijeću.

 

Strategija II

 

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]