E-poslovanje

Projekti > Provedeni projekti > E-poslovanje

e-poslovanje333

Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)

Cilj

Cilj projekta je poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti, kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja.

Elektroničko poslovanje (e-business) obuhvaća sve aktivnosti koje poduzimaju pravne ili fizičke osobe radi stvaranja i razmjene dobara ili usluga, koristeći pritom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Elektroničko trgovanje (e-commerce) označava korištenje Interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga.

Aktivnosti

Komponenta 1 – za poduzetničke potporne institucije

 • cilj je povećati kapacitete 10 poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području RH, koje su korisnici projekta
 • poduzetničkim potpornim institucijama će se pružiti podrška razvoju strategije razvitka informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) koja će im omogućiti unapređivanje znanja i vještina subjektima malog gospodarstva u korištenju ICT-a, e-poslovanja i e-trgovanja putem ponude kvalitetnih informacija, savjeta i edukacija i usavršavanja.

Komponenta 2 – za malo i srednje poduzetništvo

 • potporne institucije će u suradnji s MINGORP-om raditi na kampanji podizanja svjesti lokalnih subjekata  malog gospodarstva o e-poslovanju i e-trgovanju, te im pružiti izravnu podršku u tom području
 • poduzetničke potporne institucije održati će dva lokalna seminara podizanja ICT svijesti
 • nakon provedenih ICT promocijskih seminara, poduzetničke potporne institucije će održati tri radionice namjenjene subjektima malog gospodarstva s ciljem obrazovanja sudionika o ICT-u, e-poslovanju i e-trgovanju

Trajanje projekta

svibanj 2010. – ožujak 2012.

Nositelj projekta

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

Korisnik projekta

Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o.

 1.  IDA, Pula
 2. PORIN, Rijeka
 3. TPZ, Zagreb
 4. REDEA, Čakovec
 5. PORA, Koprivnica
 6. SIMORA, Sisak
 7. CTR, Slavonski Brod
 8. Poduzetnički centar, Pakrac
 9. BIOS, Osijek

Projekt provode

ECORYS Polska u konzorciju s S&T Services Polska

Financiranje projekta

Projekt je financiran sredstvima EU unutar programa IPA komponenta IIIC Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost i Vlade Republike Hrvatske.

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]