E-poslovanje

Projekti > Provedeni projekti > E-poslovanje

e-poslovanje333

Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)

Cilj

Cilj projekta je poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti, kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja.

Elektroničko poslovanje (e-business) obuhvaća sve aktivnosti koje poduzimaju pravne ili fizičke osobe radi stvaranja i razmjene dobara ili usluga, koristeći pritom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Elektroničko trgovanje (e-commerce) označava korištenje Interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga.

Aktivnosti

Komponenta 1 – za poduzetničke potporne institucije

 • cilj je povećati kapacitete 10 poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području RH, koje su korisnici projekta
 • poduzetničkim potpornim institucijama će se pružiti podrška razvoju strategije razvitka informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) koja će im omogućiti unapređivanje znanja i vještina subjektima malog gospodarstva u korištenju ICT-a, e-poslovanja i e-trgovanja putem ponude kvalitetnih informacija, savjeta i edukacija i usavršavanja.

Komponenta 2 – za malo i srednje poduzetništvo

 • potporne institucije će u suradnji s MINGORP-om raditi na kampanji podizanja svjesti lokalnih subjekata  malog gospodarstva o e-poslovanju i e-trgovanju, te im pružiti izravnu podršku u tom području
 • poduzetničke potporne institucije održati će dva lokalna seminara podizanja ICT svijesti
 • nakon provedenih ICT promocijskih seminara, poduzetničke potporne institucije će održati tri radionice namjenjene subjektima malog gospodarstva s ciljem obrazovanja sudionika o ICT-u, e-poslovanju i e-trgovanju

Trajanje projekta

svibanj 2010. – ožujak 2012.

Nositelj projekta

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

Korisnik projekta

Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o.

 1.  IDA, Pula
 2. PORIN, Rijeka
 3. TPZ, Zagreb
 4. REDEA, Čakovec
 5. PORA, Koprivnica
 6. SIMORA, Sisak
 7. CTR, Slavonski Brod
 8. Poduzetnički centar, Pakrac
 9. BIOS, Osijek

Projekt provode

ECORYS Polska u konzorciju s S&T Services Polska

Financiranje projekta

Projekt je financiran sredstvima EU unutar programa IPA komponenta IIIC Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost i Vlade Republike Hrvatske.

Vijesti

16 kol. '19

Educirajte se uz film  MELAdetect – Sa suncem odgovorno

MELAdetect – Sa suncem odgovorno, naziv je edukativnog filma nastalog u sklopu provedbe projekta MELAdetect sufinanciranog EU sredstvima. Ovaj 25-minutni film prikazuje pacijenta koji je uočio...

09 kol. '19

Zero Waste Blue pokazao kako sportski događaji i očuvanje prirode mogu ići „ruku pod ruku“

Aktivnosti i postignuti rezultati projekta Zero Waste Blue predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 9. kolovoza 2019. godine. Okupljenima su se u ime organizatora Agencije za razvoj...

07 kol. '19

Poziv na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno”

Pozivamo Vas na promociju edukativnog filma “MELAdetect sa suncem odgovorno” koji je izrađen u sklopu provedbe projekta MELAdetect. Promocija će se održati u prostorijama Gradske...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]