Projektna ideja

Projekti > Projektna ideja

Prijavitelj projekta

Osnovni podaci o prijavitelju projekta
(naziv organizacije, godina osnutka, adresa, telefon, e-mail adresa, kontakt osoba)

Projektni parametri

Navedite potencijalne / potrebne projektne partnere
(organizacije koje će s Vama raditi na izradi i provedbi projekta, odn. za koje smatrate da bi Vam bili potrebni u izradi i provedbi projekta)

Financijski program na koji se planira prijaviti

Natječaj na koji želite prijaviti svoj projekt odn. program koji svojim smjernicama obuhvaća područje na kojem se temelji Vaš projekt

Prijava projekta

Odabrane mjere unutar prioriteta na koje se predviđeni projekt referira (prioriteti programa zadani su od strane donatora, kao i mjere na koje se projekt mora odnositi kako bi zadovoljavao zahtjeve koje postavljaju smjernice određenog programa)

Projektni ciljevi

Kratak opis projekta
1. Projektni cilj

(što se želi postići projektom? cilj mora biti određen i specifičan, ne previše općenit):

2.Kratak opis problema/ razlog za pokretanje projekta
3.Ciljane skupine / krajnji korisnici projekta
(na koga se projekt odnosi i tko će od projekta imati koristi)

Planirane aktivnosti

Ukratko navedite ključne / glavne aktivnosti u projektu
(što sve planirate raditi unutar projekta: npr. edukacija, promocija, nabavka opreme, eventualno radovi i sl.)

Ulogu izabranih partnera u navedenim aktivnostima
(u kojim će Vam aktivnostima pomagati partneri koje ste gore spomenuli, koja će biti njihova uloga)

Planirano trajanje projekta

Vlastita sredstva

Planirana financijska sredstva

Zatražena sredstva kroz projekt:

Sufinanciranje / od koga?

Dozvole i potvrde (ukoliko su potrebne)

Pribavljene

Potrebne za pribaviti

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]