Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

Projekti > Projekti u provedbi > Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

30. ožujka 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator dobila je Poziv na iskaz interesa za bespovratna sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć koje je uputilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA prijavila se 31. svibnja 2016. godine kao prijavitelj na predmetni poziv s projektom naziva: ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”.

Projektni prijedlog je odobren za financiranje. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a trajat će do 31. ožujka 2019. godine.

Cilj projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA-e NOVA-e te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju  apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu podršku u pogledu pripreme i provedbe projekata, informativno – edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

U 2017. godini održati će se 9 radionica sa ciljem osposobljavanja i usavršavanja djelatnika ZADRA NOVE u području pripreme i provedbe projekata iz ESI fondova.

Također, u 2017. godini održati će se 8 informativno-edukativnih aktivnosti za predstavnike Zadarske županije, JLS sa područja Županije, te ostale pravne osobe s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Zadarske županije s ciljem jačanja kapaciteta u području pripreme i provedbe projekata iz ESI fondova.

U drugoj polovici 2017. godine započet će se sa pripremom edukacija koje će se provoditi u 2. godini provedbe projekta kako za jačanje kapaciteta zaposlenika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE tako i za predstavnike Zadarske županije, JLS sa područja Županije, te ostale pravne osobe s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Zadarske županije. Radionice za zaposlenike Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE će započeti u prosincu 2017., a za ostale u siječnju 2018.

 

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]