Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

Projekti > Projekti u provedbi > Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

30. ožujka 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator dobila je Poziv na iskaz interesa za bespovratna sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć koje je uputilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA prijavila se 31. svibnja 2016. godine kao prijavitelj na predmetni poziv s projektom naziva: ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”.

Projektni prijedlog je odobren za financiranje. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a trajat će do 31. ožujka 2019. godine.

Cilj projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA-e NOVA-e te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju  apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu podršku u pogledu pripreme i provedbe projekata, informativno – edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

U 2017. godini održati će se 9 radionica sa ciljem osposobljavanja i usavršavanja djelatnika ZADRA NOVE u području pripreme i provedbe projekata iz ESI fondova.

Također, u 2017. godini održati će se 8 informativno-edukativnih aktivnosti za predstavnike Zadarske županije, JLS sa područja Županije, te ostale pravne osobe s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Zadarske županije s ciljem jačanja kapaciteta u području pripreme i provedbe projekata iz ESI fondova.

U drugoj polovici 2017. godine započet će se sa pripremom edukacija koje će se provoditi u 2. godini provedbe projekta kako za jačanje kapaciteta zaposlenika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE tako i za predstavnike Zadarske županije, JLS sa područja Županije, te ostale pravne osobe s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Zadarske županije. Radionice za zaposlenike Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE će započeti u prosincu 2017., a za ostale u siječnju 2018.

 

Vijesti

14 lip. '19

VIDEO: Wings for Life World Run uz ZERO WASTE BLUE

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta ZERO WASTE BLUE sudjelovala je u organizaciji najveće sportske manifestacije koja se šesti put za redom održala u Zadru – utrci...

14 lip. '19

Potpisan Ugovor o građenju za energetsku obnovu OŠ Vladimira Nazora Škabrnja

Ugovor o građenju u sklopu projekta „Energetska obnova Osnovne škole Vladimira Nazora Škabrnja“ potpisan je u Maloj vijećnici Zadarske županije u srijedu, 12. lipnja 2019. godine. Vrijednost...

07 lip. '19

Što možemo učiniti kako bi srednjoeuropske gradove učinili zelenijima i boljima za život?

Što možemo učiniti kako bi srednjoeuropske gradove učinili zelenijima i boljima za život? To je bilo glavno pitanje projekta Interreg Central Europe pod nazivom Urban Green Belts (UGB) –...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]