Urban Green Belts – Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja

Projekti > Projekti u provedbi > Urban Green Belts – Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a od čega Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EUR-a. Agencija za razvoj Zadarske županije jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska). Nositelj projekta je 12. distrikt Budimpešte (Mađarska).

Projekt je započeo sa provedbom 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život.

Zelene površine, osim što služe za provođenje slobodnog vremena i sportskih aktivnosti, čine zrak čišćim, reduciraju gradsku buku i čak poboljšavaju urbanu klimu te ujedno čine „pluća“ napučenih gradova.

Upravo stoga je pametno upravljanje ovim zelenim površinama kroz suradnju stanovnika i vlasti, koristeći se alatima 21. stoljeća, u fokusu projekta „Urbane zelene površine.“

Agencija za razvoj Zadarske županije će organizirati sastanke ključnih dionika iz sektora upravljanja urbanim zelenim površinama u funkcionalnom urbanom području čije je mišljenje od iznimne važnosti prilikom uspostavljanja pametnog modela upravljanja urbanim zelenim površinama. Novi modeli upravljanja bit će prikazani u Priručniku pametnog upravljanja integriranim urbanim zelenim površinama.

Kroz projekt će se izraditi i katastar odabranih zelenih površina u funkcionalnom urbanom području Zadar.

Više o projektu na službenoj web stranici:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html

U prvoj godini provedbe projekta održana su dva sastanka ključnih dionika iz sektora upravljanja zelenim površinama te je izrađena Lokalna analiza stanja koja je sastavni dio Osnovne studije čiji sažetak na hrvatskom jeziku  možete vidjeti u dokumentu: Main findings of the local analyses and the Baseline Study in Croatian.

 

 

 

 

 

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]