CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport

Projekti > Projekti u provedbi > CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport

Projekt CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg DUNAV 2014.-2020. u listopadu 2016. godine. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.  Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 179.217,84 eura.

Projekt ima za cilj doprinos boljoj povezanosti i interoperabilnosti prometnog sustava temeljenom na integraciji između korištenja više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično.

Svakodnevno intenzivno putovanje na posao dovodi do zagušenja, stvaranja buke, zagađenja zraka, emisije CO2 u atmosferi, nesreća (češće u gradskim prometnicama) te rezultira aspektom lošeg životnog stila. CHESTNUT će se suočiti s ovim pitanjima, koja utječu kako na obalna područja tako i na područja unutrašnjosti i granična urbana područja uključena u projekt te će kroz razvoj zajedničke metodologije prikazati scenarije mobilnosti te izraditi održive urbane planove mobilnosti na razini funkcionalnih urbanih područja (FUA-Functional Urban Areas).

Kroz projekt  će se na području Zadarske županije provesti i  pilot projekt –  uspostava sustava za iznajmljivanje bicikala, koja se sastoji od  izrade komunikacijskih priključaka, stanica za bicikle, uspostavu RFID smartcard sustav (tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računala), nabavu bicikala i montažu, projektiranje sustava javnih bicikala i IT aktivnosti potrebnih za optimalnu promociju, podršku i upravljanje sustavom inteligentnih kartica. Smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2 u skladu je sa Zadarskim razvojnim planovima s naglaskom na ekološki prihvatljiv prijevoz i zelenu energiju. Prevencija zdravstvenih problema kroz aktiviranje građana u biciklizmu također je u skladu sa planom očuvanja zdravlja u Gradu Zadru.

Svaki partner na projektu pa tako i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA analizirat će svoj scenarij razvoja mobilnosti te dati komentare na Transnacionalnu Strategiju koja će kasnije putem lokalnih seminara biti predstavljena javnosti. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u suradnji s ostalim partnerima uspostavit transnacionalnu radnu skupinu za raspravu i razmjenu iskustava, kako bi zajednički pratili učinke i rezultate predviđenih zajedničkih pilot aktivnosti.

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/chestnut

 

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]