Cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja mentalno retardiranih osoba, te njihovog socijalnog uključivanja kroz rad – zapošljavanjem osoba s lakom mentalnom retardacijom i radnim angažiranjem osoba s umjerenom mentalnom retardacijom kroz klubove, pružit će se dobar primjer ostalim udrugama koje obuhvaćaju svojim djelovanjem socijalno isključene skupine.

Očekivani rezultati po završetku projekta su: 1) Koordinirano partnerstvo i suradnja u provedbi svih aktivnosti te učinkovita i uspješna realizacija projekta, 2) Kreirana baza podataka o mogućnostima zapošljavanja osoba s mentalnom retardacijom, 3) Motivirane osobe s mentalnom retardacijom, te objektivno procijenjene njihove preostale radne, psihofizičke i socijalne sposobnosti, 4) Educirani poslodavci, radni asistenti i osobe s mentalnom retardacijom za rad i radnu angažiranost, 5) Šira javnost upoznata s radnim i ostalim sposobnostima osoba s mentalnom retardacijom te s tijekom projekta.

Uspjehom ovog projekta osobe s posebnim potrebama potaklo bi se da obrate udrugama i institucijama koje će im pomoći u traženju zaposlenja i osposobljavanju za zapošljavanje.

 

Uloga ZADRA NOVA-e: Suradnik

 

Ukupna vrijednost projekta: 92.474,49 EUR

Vrijeme provedbe projekta: 12 mjeseci

 

Web stranica: www.eu-workout.eu