Projekt  “STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije” je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri u projekti su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar. Projekt “STEP FORWARD” nastavak je projekta Kompetentni dionici – snažno partnerstvo, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Opći cilj projekta “STEP FORWARD” je doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije kroz poboljšanje operativnosti i učinkovitosti rada provedbi i praćenju provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2015-2020, te upravljanju lokalnim inicijativama za poticanje zapošljavanja. Središnja nit projekta je osnivanje i uspostava Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala kao administrativne jedinice u Agenciji za razvoj Zadarske županije, koji će predstavljati institucionalizaciju Tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.   Nositelj projekta: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Ukupna vrijednost projekta iznosi 42.611,10 eura od čega 29.849,08 eura sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda odnosno 70,05% ukupnih troškova projekta.