Nakon prvog sastanka održanog u Opatiji početkom srpnja,  održan je i drugi sastanak projektnih partnera projekta Zero Waste Blue. Trajanje provedbe projekta Zero Waste Blue je 18 mjeseci tijekom kojih će se raditi na širenju ideje Zero Waste, zaštiti i promociji prirodne i kulturne baštine kroz sportsko-rekreativne manifestacije te će se kreirati zajednički turistički proizvod Zero Waste sport events Blue brand.

Projekt je financiran iz programa Interreg Italija-Hrvatska, ukupna vrijednost projekta je 861.435,70 EUR-a, od toga proračun ZADRE NOVE iznosi 82.415,00 EUR-a. Osim ZADRE NOVE, partneri na projektu su Grad Opatija, kao nositelj projekta, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, Dubrovačko- neretvanska županija, Agencija za razvoj Regije Emilia Romagna, talijanske regije Emilia Romagna, Veneto i Molise, Grad Ankona te tvrtka Veneto inovacije.

Sastanak i studijski posjet su se održali u Bologni, 15. i 16. listopada, u organizaciji projektnog partnera Agencije za razvoj Regije Emilia-Romagna, a sudjelovali su predstavnici svih projektnih partnera, kao i po dva projektna dionika od strane svakog partnera. Osim projektnog tima ZADRE NOVE, na studijskom posjetu sudjelovali su i predstavnici Zadarske županije te Općine Tkon kao organizatori važnih lokalnih sportskih događanja: Biciklijade od Branimira do Branimira te Škrapinga.

Sam sastanak je trajao dva dana, a prvog dana se raspravljalo o provedbi projekta te dosad obavljenim i narednim aktivnostima. Osim toga, svi projektni partneri predstavili su svoje pilot sportske događaje. Nadalje, razgovaralo se o metodama smanjenja zagađivanja okoliša na sportskim događajima, te kako unaprijediti događaje da budu održivi. Sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja na sportskim događajima, svaki od partnera iznio je vlastita iskustva vezana za organizaciju sportskih događanja. Sljedeći, ujedno i završni dan sastanka uključivao je predavanja na kojima su gosti predavači predstavili primjere dobre prakse.