Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA zajedno sa vodećim projektnim partnerom Regijom Peloponez iz Grčke sudjeluje u provedbi projekta Guardians of Environment Framework : An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Polution and rehabilitation of Harmed Territories- GuardEn. Nositelj projekta za područje Zadarske županije i jedni projektni partner iz Republike Hrvatske je ZADRA. Projekt je prijavljen na natječaj programa South East Europe i odobren, a s provedbom je započeo 28.09.2012. godine. U provedbu projekta uključeno je ukupno 11 projektnih partnera iz ukupno 8 zemalja: Hrvatske, Grčke, Mađarske, Italije, Slovenije, Rumunjske, Bugarske i Srbije.

Cilj projekta je razvitak cjelovitog mehanizma za učinkovitu pripremu i provedbu lokalnih strategija za smanjenje rizika za okoliš kroz sprječavanje i sanaciju područja kojima prijeti onečišćenje tla i voda. Glavni rezultat projekta je stvaranje GuardEn okvira – integriranog skupa alata koji bi olakšao razvoj društveno odgovornih poslovnih subjekata s ciljem postupnog prelaska iz statusa “Primarnih onečišćivača” u savjesne “Čuvare okoliša”, te osigurao sveobuhvatnu metodologiju za planiranje i provedbu teritorijalnih strategija za upravljanje rizicima okoliša.

 

Uloga ZADRA NOVA-e: Partner

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.125.000,00 EUR

Vrijednost projekta na području Zadarske županije: 70.000,00 EUR

 

Trajanje projekta: 26 mjeseci

 

Web: www.guarden.eu

Pilot teritorijalna strategija za prevenciju onečišćenja tla i voda Zadarske županije.