Opis projekta: Cilj projekta je postavljanje preduvjeta stalnom procesu zaštite i unapređenju mora i morskog okoliša baziranog na održivom upravljanju ribarstvom i na izravnim intervencijama obogaćivanju ribljih resursa i biološke raznolikosti.

Uloga ZADRA nove:  ‘In house’ pružatelj usluga

Vrijednost projekta na području Zadarske županije (€): 2281.849,00