I-CIA of SMEs projekt, punog naziva Improving Competitive Intelligence Abilities of Small and Medium-Sized Enterprises, je projekt transfera inovacija, s naglaskom na strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Projekt je financiran putem EU Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci,  i koordiniran od strane partnera Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Exporters’ Association IDDMIB. Primarni cilj I-CIA MSP projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Litvi, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Turskoj, podržavajući osoblje u području kompetitivne inteligencije (CI, Competitive Intelligence) i strategije. Općenito, projekt ima za cilj podizanje svijesti o važnosti kompetitivne inteligencije i strategije u malim i srednjim poduzećima, i povećanje broja ljudi koji su vješti u području kompetitivne inteligencije na tržištu rada. Cilj projekta je pružiti ciljnoj skupini obrazovnu e-platformu koja odražava praktične potrebe krajnjih korisnika, i koja je dovoljno fleksibilna za rješavanje specifičnih potreba ciljne skupine. Projekt će razviti tečaj stručnog osposobljavanja i educirati osoblje malih i srednjih poduzeća da povećaju svoju konkurentnost i udio u globalnom tržištu putem otvorene i udaljene metode učenja i usavršavanja (open and distance learning and training methods).

 

Očekivani rezultati I-CIA MSP projekta su:

Poboljšana konkurentnost malih i srednjih poduzeća u partnerskim zemljama
Podignuta razina svijesti o kompetitivnoj inteligenciji
Povećan broj ljudi koji su vješti u kompetitivnoj inteligenciji
Osnovana E-temeljena platforma za e-učenje

 

Očekivano je da će rezultati projekta poboljšati trenutne uvjete malih i srednjih poduzeća, koji čine više od 90% tržišta EU, na način da će povećati konkurentnost, postići rast izvoza i fleksibilnost profila tvrtki.

 

Nositelj projekta: Istanbul Ferrous and Non- Ferrous Exporters’ Association IDDMIB
Uloga ZADRA NOVA-e: Partner

 

Ukupna vrijednost projekta: 280.083,68 EUR
Vrijednost projekta na području Zadarske županije: 22.412,21 EUR

 

Vrijeme provedbe projekta: svibanj 2014. – travanj 2016. godine, trajanje 24 mjeseca

Web: www.i-ciaofsmesproject.eu

 

Novosti:

Objavljeni Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3Newsletter 4 i Newsletter 6 projekta I-CIA of SMEs.