Projekt B.hive odobren je u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ iz IPA IV Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Nositelj projekta je udruga Eko-Zadar, a partneri u projektu su: Grad Zadar, Zadarska županija, Hrvatski zavod za Zapošljavanje – područni ured Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA), Centar za društveno-humanistička istraživanja.

Glavni cilj projekta je osnažiti ulogu organizacija civilnog društva (OCD-a) u poticanju rasta zapošljavanja i u razvoju ljudskih potencijala, a specifični ciljevi su: 1.osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji kroz osnivanje Saveza OCD-a, stručnog osposobljavanja zaposlenika Saveza OCD-a i edukacije članova OCD-a, te  2. promocija stjecanja novih znanja i vještina kroz volontiranje u svrhu povećanja konkurentnosti nezaposlenih na tržištu rada.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Formalno osnivanje Saveza OCD-a uz uređenje i opremanje infrastrukture za njegov rad
  • Osnaživanje kapaciteta OCD-a u Zadarskoj županiji kroz korištenje usluga novih zaposlenika Saveza OCD-a iz 4 područja (knjigovodstvo, web dizajn, odnosi s javnošću i pisanje projektnih prijedloga)
  • Edukacija članova OCD-a na 4 područja (pisanje projektnih prijedloga, poznavanje rada na računalu, menadžment OCD-a i volontera te prezentacijske vještine)
  • Uključivanje volontera u rad OCD-a kroz promociju volonterstva uz izradu i diseminaciju tiskanog promo materijala o koristima volontiranja, održavanje radionica o volontiranju u HZZ-u, područni ured Zadar, organiziranje sajmova udruga i „Dana otvorenih vrata udruga“. U ovu aktivnost uključena je i izrada web portala „Volunteer Exchange“ / „Razmjena Volontera“ na kojoj će se na interaktivan način volonteri i OCD-ibiti u mogućnosti povezati

Uloga ZADRA NOVA-e: Partner

Vrijeme provedbe projekta: 23. listopada 2013.- 22. lipnja 2015. godine.

Vrijednost projekta : 187.358 EUR-a

Povezane vijesti:

– Više o projektu

– Poziv na dostavu ponuda za izradu grafičkog rješenja/loga projekta

– Poziv na predstavljanje projekta, 5. prosinca 2013. godine

B.hive projekt obrazuje i zapošljava suradnike za razvoj civilnog sektora