Poduzetničke zone u Zadarskoj županiji

Privlačenje investitora > Poduzetničke zone u Zadarskoj županiji

Prema prostornim planovima u 31 jedinici lokalne samouprave predviđene su 74 poduzetničke zone.

Zone su različite po veličini tako da se planirana površina kreće u rasponu od manje od hektara do oko 400 hektara

PODUZETNIČKE ZONE
Red.br. Grad Općina Naziv i lokacija zone Površina (ha) Namjena
1. BENKOVAC Posl. ind.zona Benkovačko selo 37 posl. – proizvodna
Posl. ind. zona Veljani, Biljane Donje 44,53 posl. – proizvodna
Poslovno ind. zona Šopot, Šopot 62,79 posl. – proizvodna
2. BIOGRAD Kom. serv. zona Bučina, Biograd 12,38 proiz.-servis.
industrijska zona, Biograd 20,2 proiz.-servis.
3. NIN Poduzetnička zona Poljica brig, Poljica 3,1 proiz.- zanat.
Poduzetnička zona Mirila, Nin 6,65 proiz., zanat.
Prvi brig, Zaton 12 proiz.,zan.,usl.
4. OBROVAC Karlovac, Kruševo 7,5 gosp.-proiz.
Brčić,  Kruševo 28 gosp.-proiz.
5. PAG Posl. Zona Pag 1, Pag 112,4 proiz.- uslužna
Posl. zona Pag 2, Pag 24,78 proiz.-uslužna
6. ZADAR Gospodarska zona Crno,Crno 397,85 gospod. i sport.-rekreac.
7. BIBINJE Posl.zona Lonići, Bibinje 50 posl.-proizv.
Poslov zona Gromica, Bibinje 250 posl.-proizv.
8. GRAČAC Stražbenica, Deringaj 24 industrijska
Kupirovo, Runovac Kupirovački 24,69 industrijska
Tintori, Gračac 25 industrijska
Gračac, Gračac 18,54 industrijska
Srb, Srb 1,62 industrijska
Donji Srb, Srb 1,59 industrijska
Mrkonjić, Srb 9,13 industrijska
9. JASENICE Proizvodna zona  Bravar, Zaton Obrovački 160,7 termoelek., proizv.- usl.
Dračevac-Vulića Dolac, Jasenice 20,18
Jelovac-Česmina, Jasenice 15,95 gosp.-usl.,sport-rekreac.
10. KALI Ribarska luka Velika Lamjana, Kali 21 ribarska luka sa pratećim sadržajima
11. KOLAN Sirnjaci-Križine, Mandre 5
12. LIŠANE OSTROVIČ. Zona seoskog turizma, Ostrovica 6,35 seoski turizam.
Trolokve, ostrovica 11,13 proiz.-posl.
13. NOVIGRAD Pridraga 1, Pridraga 15,27 proiz.-usluž.
Novigrad 1, Novigrad 1,82 proiz.-usluž.
Novigrad 2, Novigrad 4 proiz.-usluž.
14. PAKOŠTANE Servisna zona Pakoštane, Pakoštane 11 proizv.-usl.
15. PAŠMAN Kopilje, Pašman 3 proizv.-usl.
16. POLAČA Primat, Polača 10 proiz.-usl.
Ind. Zona Brig, Polača 28,5 industrijska
Ind. zona Kamenolomi, Jagodnja Gornja 122 industrijska
17. POLIČNIK Mazija JI, Briševo 15 posl.-proiz. i stamb.
Grabi, Poličnik 40 proizv.-posl
Murvica jug,Murvica 42,53 proizv.-posl.
Murvica IK, MurvicaMurvica 25 proiz-prod.
Murvica zapad, Murvica Donja posl.-proizv.
Stamb. posl. zona Suhovare,Suhovare 17,4 stamb.-posl.
Poslovna zona Dračevac Ninski-Visočane 47,21 proizvodna
18. POSEDARJE Poslovno servisna zona Posedarje, Slivnica 3,72 proizvodno-servisna
19. POVLJANA Ind. zona Vrdijan, Povljana 8 posl.- uslužna
20. PRIVLAKA Poduzet. zona Sabunike, Sabunike 3,5 proizv.-usl.
Kurtići, Privlaka 10 industr.
21. RAŽANAC Gospodarska zona Vukovac, Ražanac 16,7 proiz.-zanat.
22. SALI Zaglavski vršak, Zaglav 1,59 prerađ. Prehramb.
Dumboka, Sali 0,76 marikultura
Lokardenjak, Sali 7,48 prer.-prehram.
Završak, Brbinj 6 proiz.-prerađ.
23. STANKOVCI Novi Stankovci, Velim 306,7 proiz.-uslužna
24. STARIGRAD Turistička zona Bucića podi 71,19 ugost.- turis.i sport.-rekr.
Marasovići 8,2 ugost.- tur.
Milovac-Grabovača 13,5 ugost.- tur.
Uvala Prčine 7,57 ugost.- tur.
Kruškovac 4,42 sport.rekreac. centar
Šibuljina 3,65 ugost-.tur.
Radna zona Reljani 28,07 trg.-usl.
Turistička zona Pisak 8,58 autokamp
25. SUKOŠAN Kosmatac, Sukošan 21 proizv. -zanat.
Brižine, Sukošan 23 proizv.-zanat.
Barake, Debeljak 10,8 proizv.- zanat.
Drinjine, Gorica 53,5 proizvodna
26. SV. FILIP I JAKOV Gnojine, Sv. F. i Jakov 14 pod.-serv.
27. ŠKABRNJA Poslovno-industrijska zona Marinovac, Škabrnja 11,77 proiz.-usl.
28. TKON Zona proizvodne namjene, Ugrinić, Tkon 2,41 proizvodna
29. VIR Gracić, Torovi 17,8 proiz.-usl.
Grba, Vir 12,26 proizv.- usl.
30. VRSI Proizvodna zona Duševića mlin, Poljica 49,64 proizvodna
31. ZEMUNIK DONJI Poslovno st.zona, Zemunik Gornji 13,78 posl.-stamb.
Zemunik zapad, Smoković 56 posl. proizv.

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]