Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije

Poduzetništvo > Jamstvena shema > Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za dodjelu jamstva na poduzetničke kredite u sklopu programa

„JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013. GODINU“

1) KORISNICI JAMSTVA

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti – mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima  proizvodnje u područjima navedenim u članku 2. Pravilnika  o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu za Zadarsku županiju, koji su registrirani u RH,  u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom, i koji ulažu na području Zadarske županije.

 

2) NAMJENA SREDSTAVA

Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa neotplaćene glavnice  kredita odnosno maksimalno 1.500.000,00 kuna po jednom poduzetniku bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.

Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

Jamstva se koriste za sljedeće namjene:

• za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70%( materijalne imovine)  30% (nematerijalne imovine)

• za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa ,

• za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa  do maksimalno 500.000,00 kn.

 

3) UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

Jamstvo iz Jamstvene sheme moguće je odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene sheme.

Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru, jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima „kreditna kvaliteta“ u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (Narodne novine“ broj 39/2009) nije niža od razine „dovoljna sposobnost plaćanja“.

Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik/ korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,35% i odnosi se na:

 • naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,8%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a korisnik jamstva plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva,
 • naknadu za obradu zahtjeva za izdavanje jamstva u iznosu od 0,2% (minimalno 200 kuna) od odobrenog iznosa jamstva , a korisnik je plaća u trenutku realizacije kredita na ime troškova obrade zahtjeva za kredit,
 • jednogodišnju stopu neizvršenja obveza koju program predviđa u iznosi 0,35%.

 

4) POSLOVNE BANKE

Krediti za koje je moguće podnijeti zahtjev za jamstvo mogu se realizirati kod poslovnih banaka koje su prihvatile Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Zadarsku županiju.

 

5) POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda. Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita skupa s propisanom dokumentacijom.

O odobrenju zahtjeva za izdavanjem jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo za odlučivanje o o izdavanju jamstva Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu Zadarske županije.

Odluke se donose na sjednicama Povjerenstva većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.

Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobrenu garanciju iz Jamstvenog fonda donosi poslovna banka kod koje je kredit zatražen.

Ne postoji zakonsko pravo na izdavanje jamstva.

Svi koraci u postupku odobravanja i izdavanja jamstva definirani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.godinu za Zadarsku županiju.

 

6) ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM JAMSTVA

Zahtjev za izdavanjem jamstva podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva. Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija utvrđena člankom 17. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu za Zadarsku županiju. Zahtjev sa obveznom dokumentacijom dostavlja se u dva primjerka u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar.

 

7) TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvoren je od 26. veljače 2014. godine do iskorištenja sredstava

 

8) DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:

 • internetske stranice: www.zadra.hr
 • telefona: 023 492-880
 • e-maila: zadra@zadra.hr

 

DOKUMENTACIJA:

 1. Javni poziv
 2. Program Jamstvenog fonda
 3. Pravilnik
 4. Zahtjev za jamstvo
 5. Potrebna dokumentacija

Vijesti

16 srp. '19

ZADRA NOVA u Nici predstavila prve korake ka poboljšanju biciklističkog prometa u Zadru

Prošlog je tjedna u Nici održana završna konferencija projekta MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS, financiranog iz programa transnacionalne...

16 srp. '19

Započela Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma u sklopu projekta ZADAR BAŠTINI

Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma otvorena je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru 15. srpnja 2019. godine te će na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadra...

16 srp. '19

Održana završna konferencija projekta MELAdetect

Završna konferencija projekta „Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka – MELAdetect“ održana je 11. srpnja 2019. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Konferenciji,...

Arhiva +
Natječaji
+
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila

Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se četvrti ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip vozila: Vectra ; Model vozila: C 73.0 DT; Boja vozila: crna; Broj šasije: […]

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]