Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

O nama > Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala osnovan je 29. lipnja 2015. godine u sklopu provedbe projekta STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“ i djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Centar predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR) i kroz svoj rad osigurava jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije.

Glavne zadaće Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala su informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije te ostalih dionika s područja Zadarske županije vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala na razini Zadarske županije i šire, te promicanje modela cjeloživotnog obrazovanja, pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj, priprema, provedba, nadzor i evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije i njoj pripadajućih akata te drugih strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, povezivanje i usmjeravanje svih ključnih lokalnih dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora s ciljem koordiniranog razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala, te obavljanje redovitih administrativno-tehničkih poslova koji omogućavaju funkcioniranje Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala.

U svrhu pružanja što učinkovitije podrške članovima PVTR-a i svim ključnim dionicima kojima je potrebna savjetodavna pomoć vezana uz strukturiranje potencijalnih aktivnosti u području tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, u Centru se aktivno održavaju konzultativni sastanci, a termin sastanka može se dogovoriti putem elektroničke pošte slanjem upita na zadra@zadra.hr ili telefonskim putem pozivom na broj 023 492 880.

Više informacija o aktivnostima Centra možete saznati na službenoj stranici Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala, a kojoj možete pristupiti putem poveznice niže:

http://centar-trzisterada.com/

 

 

Vijesti

20 ožu. '19

Želite pomoći u smanjenju prometnih gužvi? Sudjelujte u istraživanju

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Gradom Zadrom kao pridruženim partnerom u sklopu projekta SMART COMMUTING priprema izradu prometne strategije Velikog urbanog područja...

20 ožu. '19

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite...

15 ožu. '19

Zero Waste Blue na Škrapingu

Škraping – atrakcija na otočkom terenu ove godine poslužila je za promociju projekta Zero Waste Blue. Riječ je o projektu čiji je cilj analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]