Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

O nama > Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala osnovan je 29. lipnja 2015. godine u sklopu provedbe projekta STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“ i djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Centar predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR) i kroz svoj rad osigurava jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije.

Glavne zadaće Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala su informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije te ostalih dionika s područja Zadarske županije vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala na razini Zadarske županije i šire, te promicanje modela cjeloživotnog obrazovanja, pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj, priprema, provedba, nadzor i evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije i njoj pripadajućih akata te drugih strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, povezivanje i usmjeravanje svih ključnih lokalnih dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora s ciljem koordiniranog razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala, te obavljanje redovitih administrativno-tehničkih poslova koji omogućavaju funkcioniranje Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala.

U svrhu pružanja što učinkovitije podrške članovima PVTR-a i svim ključnim dionicima kojima je potrebna savjetodavna pomoć vezana uz strukturiranje potencijalnih aktivnosti u području tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, u Centru se aktivno održavaju konzultativni sastanci, a termin sastanka može se dogovoriti putem elektroničke pošte slanjem upita na zadra@zadra.hr ili telefonskim putem pozivom na broj 023 492 880.

Više informacija o aktivnostima Centra možete saznati na službenoj stranici Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala, a kojoj možete pristupiti putem poveznice niže:

http://centar-trzisterada.com/

 

 

Vijesti

17 sij. '19

CODE ON MEETUP: Povratna informacija korisnika temelj za daljnji razvoj projekta

Održan je peti u nizu meet-up događanja koje ZADRA NOVA pod nazivom Code On organizira u sklopu projekta CODE. Kao i do sad, i ovaj meet-up okupio je zainteresirane za razvoj start-up projekata, a...

14 sij. '19

Poziv na radionicu ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.”

Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020.” u sklopu projekta...

09 sij. '19

Kreće EU2ME – kreativni natječaj za mlade

Hrvatska zajednica županija pokreće kreativni natječaj “EU2ME”. Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a...

Arhiva +
Natječaji
+
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 13., 20., 21., 22. i 23. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 07. veljače 2017. godine te Statutarne odluke o izmjenama Statuta Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA od 26. listopada […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-18-13 Zadar, 13. travanj 2018. godine   Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, tročlano povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika […]

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Odjelu za pripremu EU projekata

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA Fakultet, akademija, magisterij,doktorat POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet) Vozački […]