Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaj za radno mjesto Voditelja/ice u Odjelu za pripremu EU projekata. Zapošljavanje je u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme, novootvoreni poslovi.

POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA
Fakultet, akademija, magisterij,doktorat

 POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet)
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 5 godina

 VRSTA ZAPOSLENJA
Zaposlenje na neodređeno vrijeme (novootvoreni poslovi)

 UVJETI RADNOG MJESTA
Mjesto rada (naselje): grad Zadar
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Ostale informacije:

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju ili stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima s gore navedenim stupnjem obrazovanja. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u području pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili projekata sufinanciranih EU sredstvima. VSS društvenog smjera.

Opis poslova:

 • Upravlja radom Odjela
 • Planira poslove koje će izvršavati Odjel
 • Raspoređuje poslove na pojedine zaposlenike
 • Daje upute zaposlenicima za izvršavanje određenog posla
 • Prati izvršavanje poslova u Odjelu
 • Obavlja nadzor nad radom pojedinih zaposlenika
 • Supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Odjela
 • Ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Odjela te predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova
 • Neposredno izvršava najsloženije poslove iz djelokruga Odjela
 • Neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje pripreme i provedbe programa i projekata uz povremeni nadzor te opće i specifične upute ravnatelja
 • Sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela
 • Izvještava ravnatelja o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova

Molbi je potrebno priložiti:

 • Potvrda ili drugi dokaz o minimalnom radnom iskustvu od 5 godina na poslovima pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili projekata sufinanciranih EU sredstvima
 • Životopis
 • Preslik potvrde o završenom školovanju
 • Preslik osobne iskaznice
 • Dokaz o radnom iskustvu

Odabir kandidata vrši se putem osobnog odabira poslodavca. Poslodavac zadržava pravo poziva kandidata/kandidatkinje na dodatno testiranje i intervju u svezi potrebe uvida u znanje kandidata/kandidatkinje za obavljanje radnih zadataka vezanih uz traženo radno mjesto.

UVJETI NATJEČAJA
Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se putem pisane zamolbe na adresu:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Grgura Budislavića 99
23000 Zadar

ili

Kontakt na e-mail: zadra@zadra.hr

Natječaj vrijedi od  14.12.2017. do 21.12.2017.