Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme u okviru projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA
Fakultet, akademija, magisterij,doktorat

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet)
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 3 godine

VRSTA ZAPOSLENJA
Zaposlenje za neodređeno vrijeme (novootvoreni poslovi)

UVJETI RADNOG MJESTA
Mjesto rada (naselje): grad Zadar
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Ostale informacije:

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju ili stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima s gore navedenim stupnjem obrazovanja. Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u području pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili projekata sufinanciranih EU sredstvima. VSS društvenog smjera.

Opis poslova

Poslovi pripreme projekata tj.izrade projektnih prijedloga i pripadajuće dokumentacije za financiranje ESI fondovima.

Molbi je potrebno priložiti:

  • Potvrda ili drugi dokaz o minimalnom radnom iskustvu od 2 godine na poslovima pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili projekata sufinanciranih EU sredstvima
  • Dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Životopis
  • Preslik potvrde o završenom školovanju
  • Preslik osobne iskaznice

Odabir kandidata vrši se putem osobnog odabira poslodavca. Poslodavac zadržava pravo poziva kandidata/kandidatkinje na dodatno testiranje i intervju u svezi potrebe uvida u znanje kandidata/kandidatkinje za obavljanje radnih zadataka vezanih uz traženo radno mjesto.

UVJETI NATJEČAJA
Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se putem pisane zamolbe na adresu:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Grgura Budislavića 99
23000 Zadar

ili

Kontakt na e-mail: zadra@zadra.hr

Natječaj vrijedi od  28.03.2018. do 06.04.2018.